Kezdőlap

U

Uckermann Aladár, báró

Ucsnay Ernő

Udránszky László

Udvardy Géza

Udvardy Gyula

Udvardy Ignácz

Udvardy Ignácz

Udvardy Ignácz Ödön

Udvardy Imre

Udvardy Cserna János

Udvardy (Cserna) László

Udvardy Ignácz Ödön

Udvardy Sándor

Udvardy Cserna Vincze

Udvardy Vincze

Udvarhelyi Gyula

Udvarhelyi Mihály

Udvarhelyi Péter

Udvarnoki Alár

Udvary Ferencz

Udvari Salamon Manó

Udvinátz Nep. János

Uffenheimer G

Uffer G. J

Ugodi János

Ugray Gábor

Ugray János

Ugró Gyula

Ugróczy Ferencz

Ugróczy Mihály

Ugróczy Mihály

Ugróczy Mihály

Ugron Ákos (ábrahámfalvi)

Ugron Gábor (ábrahámfalvi)

Ugron István (ábrahámfalvi)

Ugron János (ábrahámfalvi)

Ugron János (ábrahámfalvi)

Ugron Zoltán (ábrahámfalvi)

Uhl Károly

Uhl Lipót

Uhlarik János

Uhlárik János

Uhlich Honor

Uhlig (Csörgei) Titusz

Uhlyarik Albin

Uhlyárik Antal

Uhlyarik Jenő

Uhrin Pál

Uhrin Pál

Uhrl Józsa

Ujassi Farkas

Ujfalussy Amadil

Ujfalusi András

Ujfalusy Nep. János

Ujfalussy János (családi nevén Hufnagel)

Ujfalussy József

Ujfalusi (Tódor) József

Ujfalusi Judit (divék-ujfalusi)

Ujfalussy Károly

Ujfalusi Márton

Ujfalusi Pál

Ujfalusy Sándor

Ujfalusy Sándor

Ujfalvi Imre (szilvás-ujfalvi)

Ujfalvi Katona Imre

Ujfalvy József

Ujfalvy Károly (Jenő) (mezőkövesdi)

Ujfalvy Károlyné (Bourdon Mária)

Ujfalvy Krisztna (mező-kövesdi), Máté Jánosné

Ujfalvi Sándor (mező-kövesdi)

Ujházi Ede

Ujházi Gáspár

Ujházy János

Ujházy Lajos (Szunyog Bandi)

Ujházy László (rozsnyóbányai és budaméri)

Ujházy László

Ujházy Miklós

Ujházy Sámuel (budaméri)

Ujházy Sándor

Ujhegyi Béla

Ujhegyi Mihály

Ujhely Ferencz

Ujhely Géza

Ujhelyi Imre

Ujhelyi (Szemes) Kálmán

Ujhelyi Nándor (tiszaujhelyi)

Ujhelyi Sándor

Ujhelyi Vilma (tiszaujhelyi) Buday Sándorné

Ujj György

Ujj József

Ujj Péter

Ujkéri

Ujlaki Antal

Ujlaki Bernát

Ujlaki Ferencz

Ujlaki (Wayand) Géza

Ujlaky (Wölfl) Géza

Ujlaki Géza

Ujlaki József

Ujlaki Kornél Dezső

Ujlaki Vilma

Ujpesti László

Ujváry Aladár

Ujvári Béla

Ujváry Dávid

Ujváry Ede

Ujváry Elek

Ujváry Endre

Ujvári Ferencz (acsai és alcsuthi)

Ujváry Imre

Ujvári János

Ujvári József

Ujváry Károly

Ujváry (Chlamny) Mihály (László)

Ujvári Péter

Ujvári Péter

Ujváry Tamás

Ujvárosi Demeter

Ujvárossy Fedor

Ukermann Aladár báró

Ukki Imre

Ulár István

Ulbricht Richárd

Ullein József

Ullerich Gyula

Ullmann Adolf (baranyavári)

Ullmann Béla (baranyavári)

Ullmann Frigyes

Ullmann László

Ullmann Móricz

Ullmann Sándor (erényi)

Ulreich M

Ulrich Béla

Ulrich Keresztély

Ullrich József

Ultzmann Róbert

Umlauff Győző

Uncius Lénárt

Ungar Adolf

Ungar A. H

Ungar Adolf

Ungar Adolf

Ungár Géza

Ungar Gusztáv Adolf (szentmiklósi)

Ungar István

Ungar Miklós

Ungar Simon

Ungárd Béla (öthalmi)

Ungaria, Michael

Unger A. Barnabás

Unger Géza

Unger Gusztáv

Unger Ilona, írói nevén: Alba Nevis

Unger János Károly

Unger Mihály

Ungerhoffer Ferencz

Ungerleider Jónás

Unghváry Ede (neviczkei)

Ungváry Gergely

Ungváry János (rettegi)

Ungvári Jenő

Unghváry László

Unghváry Vilmos (János, rettegi)

Ungi Márton

Ungi Pál

Ungler (Ungleich) Lukács

Ungvárnémeti Tóth László

Unksz Izsák

Unterberg Hugó

Unterberg Jenő

Unterländer Lajos

Unverricht Károly

Upor Géza

Uray László

Uray Márton

Urai Sándor

Urban Adolf

Urbán Gusztáv

Urbán János (Juvenalis)

Urbán Lajos

Urbán László

Urbán Mihály

Urbanecz Károly

Urbanek Ferencz

Urbanek Károly

Urbanek Sándor

Urbanits Mihály

Urbányi Dániel

Urbányi Imre, (dubraviczai)

Urbányi Lőrincz

Urházy György

Urházy Lajos

Urházy Sándor

Úrhegyi Alajos

Uri János

Uri József

Urkon Lázár

Urmánczy Nándor

Urnenics Mihály

Urs Nándor

Ursinus (Bär) Illés

Ursinus János

Ursziny Gyula

Urváry Lajos

Urz Gusztáv

Usrai Frigyes

Úsz Antal (úszfalvi)

Usz Irén

Uszkay Bálint

Uszkay Mihály

Uxa László

Uxarevich Jakab

Uzdi Péter

Uzoni Sz. Balás

Uzoni (Jankó) Boldizsár

Uzoni F. Gábor

Uzoni Sándor

Uzovics Sándor (pethőfalvi)

Kezdőlap