Kezdőlap

V

Vaáry Sándor

Vachott (Vahot) Imre (vachottfalvi)

Vachott Károly (vachottfalvi)

Vachott Sándor (vachottfalvi)

Vachott Sándorné (ecsedi Csapó Mária)

Váczi P. András

Váczy Gábor

Váczy István

Váczy István

Vátzi János

Váczy János

Vátzy János

Váczy János

Váczi Pál

Váczy Pál

Váczi Péter

Vátzi Sámuel

Váczy Sándor (Sz. b.)

Váczy (János) Tádé

Vad Imre (ölyvedi)

Vadai Ferencz

Vadai István

Vaday József (vadai)

Vaday László (vadai)

Vadas Gyula

Vadas Jenő

Vadas Jenő

Vadas József

Vadas József

Vadasdy István

Vadász Ede

Vadász Ferencz

Vadász Ferencz

Vadász György

Vadász József

Vadász (Jäger) Lambert Antal

Vadász Mihály

Vadász Norbert

Vadászy Dani

Vadnay Andor

Vadnay Béla

Vadnay György

Vadnay József

Vadnay Károly

Vadnay Lajos (vadnai)

Vadnay Rudolf (vadnai)

Vadona János

Vadovich György

Vág Sándor

Vagács Caesar (János)

Vagányi Kálmán

Vágássy Gyula

Vághi György

Vághó Ignácz

Vághy Ferencz, családi neve Wagner

Vágner József

Vagner Mihály

Vágó Aladár

Vágó Ferencz

Vágó Ferencz

Vágó Ferencz

Vágó Gyula

Vágó Ignácz

Vágó József

Vágó Pál

Vágó Sándor

Vagovics (György) Bertalan

Vágvölgyi Béla

Vágvölgyi Ödön

Vahl Ferencz

Vahl Ferencz

Vahot Imre

Vai József

Vaikovics Imre

Vailandt Ferencz

Vaisz Ignácz

Vaisz József

Vaisz Sándor

Vajay Imre

Vajay István (czeczei)

Vajay Károly

Vajda Adolf

Vajda Adolf

Vajda Albert

Vajda Ármin

Vajda Béla

Vajda Dániel (léczfalvi)

Vajda Emil (sósmezői)

Vajda Ernő

Vajda Ferencz

Vajda Ferencz

Vajda Géza

Vajda György

Vajda Gyula

Vajda Gyula

Vajda (Ignácz) Hilár

Vajda János

Vajda József

Vajda Károly

Vajda László (sómezei)

Vajda László

Vajda László

Vajda Pál

Vajda Pál

Vajda Péter (csernátoni)

Vajda Péter (csernátoni)

Vajda Péter

Vajda Romuald

Vajda Sámuel

Vajda Sámuel (csernátoni)

Vajda Viktor

Vajda Viktor E. (rába-bogyoszlói)

Vajda Vilmos

Vajda Zoltán

Vajdafy Béla

Vajdafy Emil

Vajdafy Emil

Vajdafy Ernő

Vajdafy Géza

Vajdafy Gusztáv

Vajdafy József

Vajdafy Lehel

Vajdai Elek (domaszéki)

Vajda-Kamarási Pap Lőrincz

Vajdovszky János

Váji (Buzás) Mihály

Vajkay Károly (szeredi)

Vajkovics Imre

Vajland Ferencz

Vajna Antal

Vajna (pávai) Béla, Elek, Gábor

Vajna Elemér

Vajna Károly

Vajna Károly

Vajna Sándor

Vajna Vilmos

Vajna Zsigmond

Vajnócz János

Vajó József

Vajtho Zoltán

Vajticzky Manó

Vákár P. Arthur

Válaji Sipos Imre

Valentényi Gáspár

Valentényi György

Valentics Ferencz Miksa

Valentini János

Valentini K. János

Valentini Ker. János

Valentini Sámuel

Valentinian (Velten) Ferencz

Valentinus de Hungaria

Valero Jakab (Antal, Vincze)

Valesius Antal Jakab

Váli Béla

Váli C

Váli Ernő

Váli Ferencz

Váliné Jókai Eszter

Váli Lajos T

Váli Mihály (nedeliczi)

Valihora Ágoston

Válka János

Valkai András

Válkai Imre

Valkai Kelemen

Valkó Béla Lipót

Valkó Endre

Valkovics János

Valkovszky Miklós

Valla (Forgáts) Jáczint

Vállaji Sipos Ida és Imre

Vállas Antal

Valló Albert Nándor

Valló Vilmos

Valnicsek Béla

Való Simon

Valovics Gyula (tarnói)

Valter

Valter Mátyás

Vályi K. András

Vályi Béla, Ernő, Ferencz

Vályi Béla

Vályi Bódog

Vályi Nagy Ferencz

Vályi Gyula

Vályi István

Vályi Károly

Vályi Klára (Kováts Gábor özvegye)

Vályi Lajos

Vályi László

Vályi Mihály

Vályi Miklós (alsó- és felsővályi)

Vályi Pál

Vályi Pál

Vályi Sándor

Válykó Endre

Vámbéry Ármin

Vámbéry Rusztem

Vámos Béla

Vámos Dezső

Vámos Gyula

Vámos Henrik

Vámos István

Vámos Jenő

Vámos Károly

Vámos Károly

Vámossy István

Vámossy István

Vámossy Mihály

Vámossy Mihály

Vámossy Zoltán

Vancsay János

Vancsay Károly (máskép Rigó)

Vancsó Gyula

Váncza Mihály (ifjabb)

Vanczák János

Vanczáss Elek

Vándor (Wildmann) Dezső

Vándor Iván

Vándorffy János

Vándorfy Károly. (Álnév?)

Vándory József

Vandrák András

Vándza Mihály

Vángel Jenő

Vankay Sámuel

Vankovits (Péter) Tivadar

Vanoch Ádám

Vantsa György

Vantsay János

Vantsó Gyula

Vanyek József

Varács Venczel

Várady Ádám

Várady Alajos

Várady Antal

Váradi Antal

Váradi Aranka

Váradi Aranka

Várady (Lipót) Árpád

Várady Dezső

Várady Endre

Váradi Endre

Váradi Belényesi Ferencz

Váradi Ferencz

Várady Ferencz (sárosi és karácsonyi)

Várady Ferencz

Várady Gábor (Borbély)

Váradi Géza

Várady Gusztáv

Várady Gyula (sziliczei)

Váradi Ilona (írói álnevén: Vándor Iván)

Váradi István

Várady István

Várady István

Váradi János

Váradi János (kalmári)

Várady János

Várady József (dicskei)

Váradi Károly (kövendi)

Váradi Károly

Várady Károlyné

Várady Lajos

Váradi László (fölpösi)

Várady Luiza

Váradi Mátyás

Váradi K. Mihály

Váradi Mihály

Váradi Mihály

Váradi Ödön

Váradi Pál

Várady Pál

Váradi Péter (Adorján)

Váradi Péter

Váradi (Tzelek) Sámuel

Váradi Sámuel

Várady Sándor

Várady Zsigmond

Váradi Zsigmond

Váraljai Dániel

Váraljai Ferencz

Váraljay József

Váraljai G. Lőrincz

Várallyai Simon (Mihály)

Varannai L. János

Varasdy Lajos

Varázséji Béla

Varázséji Gusztáv (idősb)

Varázséji Gusztáv (ifj.)

Várdai Béla

Varena József Ignácz

Varena József Ignácz

Várdai Béla

Varena József Ignácz

Várfalvi Kósa János

Vargha Antal

Varga Bálint

Vargha Damján (György)

Varga Dénes (ifj., szentmihályi)

Vargha Dezső (görzsönyi és teveli)

Varga Elek

Vargha Emil (Mihály)

Varga Endre

Varga Endre

Varga Erzsike

Varga Ferencz

Varga Ferencz

Vargha Ferencz

Varga Gabriella, özv. Balogh Istvánné

Varga Géza

Varga Géza

Vargha György

Vargha Gyula (görzsönyi)

Vargha Gyuláné (görzsönyi)

Vargha Gyula

Varga Imre

Varga István

Varga István

Varga István

Varga István

Varga Nagy István

Varga János

Vargha János (görzsönyi)

Varga János

Varga János

Varga János

Varga János

Varga Jenő

Varga József

Varga József (teveli)

Varga József

Varga József

Varga József

Varga József

Vargha József

Varga József

Varga József

Vargha Kálmán (görzsönyi)

Varga Kálmán (F.)

Varga Kálmán

Varga Lajos (F.)

Vargha Lajos

Varga Lajos

Vargha László (fertő-almási)

Vargha László, (fővárosi)

Varga László

Varga Márk

Varga Márton

Varga Mátyás

Varga Mátyás

Varga Mátyás

Varga (Zámolyi) Mihály

Varga Mihály

Varga Mihály

Varga Ottó

Varga Pál

Varga Pál

Varga Pál

Varga Pál

Varga Péter

Varga Sándor (Tinódi)

Varga Sarolta

Varga Soma

Vargha S. Tivadar

Varga Vilmos Felső-Bányán

Vargha Zoltán (görzsönyi)

Varga Zsigmond

Varga István

Vargay István

Vargics Imre

Vargóczy János

Vargyas Endre (kapuvári)

Vargyas Endréné (Petz Vilma)

Vargyas István

Vargyas Tivadar (kapuvári)

Vargyasi András

Várhegyi Ágoston

Várhelyi Ferencz

Várhelyi Ferencz

Várhelyi György

Vári Dezső

Vári Ferencz

Váry Ferencz

Váry Gellért

Vári István

Vári István

Váry János

Vári Mihály, (karmaczi)

Vári Miklós

Vári Rezső

Váry (Szvacsek) Rezső

Vári Sebők

Vári-Szabó János

Vári-Szabó Sámuel ifjabb

Varion Ignácz

Varjas Endre

Varjas István (csákvári)

Varjas István

Varjas János (csákvári)

Varjas Sándor

Varjassy Árpád

Varjú Elemér (csekei)

Varju István

Varjú János

Varju József

Varjú Sámuel

Varjú Sándor

Varjú Zsigmond

Várkonyi (Suly) Dezső

Várkonyi Endre

Várkonyi Jenő

Várkonyi Odilo (József)

Várnai Emil

Várnai Ferencz

Várnay Géza

Várnai Lajos

Várnai (Böhm) Sándor

Váró Béni

Váró Ferencz (bágyoni)

Váró Mihály

Váross Ignácz

Városy Gyula

Városy Gyula

Városi Malvin

Várossy Mihály

Varró Indár

Varró István

Varró Sándor

Varságh János

Varságh Zoltán

Varsányi Dániel

Varsányi Emil

Varsányi György

Varsányi (Klein) Gyula

Varsányi (P.) István

Varsányi Mihály

Varsányi Pál

Várszély Ármin (Hermann)

Vas Aladár

Vass Albert

Vas Andor

Vas Antal

Vass Béla

Vas Bernát

Vass Bertalan

Vas Elek

Vas Frigyes

Vas Gereben (Radákovits József)

Vass Géza

Vas Géza

Vass György (czegei)

Vass Imre

Vass Imre

Vass Imre

Vass István, (nagy-besenyői)

Vass János

Vass János

Vass Jenő (nagy-besenyői)

Vass József

Vass László (czegei)

Vass László

Vass Luiza

Vass Mátyás

Vass Miklós

Vass Ottília

Vass Pál

Vass Samu

Vass Tamás (dályai)

Vas Zsigmond

Vasady Gyula (Nagy-vasadi)

Vasady-Balog Lajos

Vásárhelyi Albert

Vásárhelyi András

Vásárhelyi András

Vásárhelyi Béla

Vásárhelyi Boldizsár

Vásárhelyi Dezső

Vásárhelyi Baba Ferencz

Vásárhelyi Kerekes Ferencz

Vásárhelyi Ferencz

Vásárhelyi Gergely

Vásárhelyi Géza

Vásárhelyi M. György

Vásárhelyi Imre

Vásárhelyi István

Vásárhelyi Matkó István

Vásárhelyi T. M. István

Vásárhelyi István

Vásárhelyi János

Vásárhelyi János (kézdi-vásárhelyi)

Vásárhelyi Jenő

Vásárhelyi József

Vásárhelyi József

Vásárhelyi Lőrincz

Vásárhelyi St. Mátyás

Vásárhelyi Pál (kézdi-vásárhelyi)

Vásárhelyi K. Péter

Vásárhelyi K. Péter

Vásárhelyi Sámuel

Vásárhelyi St. Tamás

Vásárhelyi Zoltán (kézdi-vásárhelyi)

Vásárhelyi Zsigmond

Vásári István

Vasas András (csicsvai)

Vasdényey Géza

Vasfi (Eisler) Mór

Vashegyi (Windisch) Alajos

Vasskó Elemér

Vaskó Imre

Vaskovits János

Vásony Lajos

Vásonyi Ferencz

Vásonyi Károly

Vásonyi Márton

Vásonyi Sámuel

Vasvári Aladár

Vasváry Benő

Vasváry Ferencz

Vasvári Ferencz

Vasvári Károly

Vasvári (Fejér) Pál

Vaszary Béla

Vaszary Dózsa (József)

Vaszary Egyed (János)

Vaszary Ferencz

Vaszary Kolos (Ferencz)

Vaszary Mihály

Vaszilievics Emil (temesrákosi)

Vaszits Pál, (máskép «Ungarian»)

Vaszkó György

Vaszy György

Vaszócsik Theodor

Vászolits Sidonius

Vatai László

Váter József

Vathai Ferencz

Vathy István

Vattai György (vattai)

Vattay János

Vavrik Béla

Vávrik József

Vavrinecz Mór (budavári)

Vavró Jeromos

Vay Ábrahám (luskódi és vajai gróf)

Vay Ábrahám (vajai báró)

Vay Ádám (vajai)

Vay Adelma bárónő

Vay Aladár (vajai báró)

Vay Alajos (vajai báró)

Vay Béla (vajai báró)

Vay Dániel (vajai gróf)

Vay Gábor (vajai gróf)

Vay Gáborné (vajai grófnő)

Vay József (vajai és luskódi)

Vay Károly (vajai és luskódi gróf)

Vay Lajos (vajai báró)

Vay László (vajai báró)

Vay Lőrincz

Vay Miklós (vajai báró)

Vay Miklósné (vajai báróné), szül. báró Adelsheim Johanna

Vay Miklós (vajai báró, ifjabb)

Vay Ödönné (vajai Vay báróné, Wurmbrand-Stuppach Adélina)

Vay A. Péter (vajai gróf)

Vay Sándor (vajai gróf)

Vay-Ibrányi Alice

Vázsonyi Jenő

Vázsonyi Vilmos

Véber Antal

Veber János

Veber Júlia és Ottó

Vecker Károly

Vecseklőy József

Vecsési Károly

Vécsey Anna (vécsei és hajnácskői báró), gróf Csáky Antalné

Vécsey Benedek

Vécsey Gergely

Vecsei György

Vécsey György (vécsei)

Vecsei (Pataki) István

Vecsei M. István

Vécsey István (hernádvécsei)

Vetsei János

Vécsei János

Vécsey József (hernádvécsei)

Vecsei József

Vécsey József (vécsei)

Vecsey Károly (somlyó-aljai)

Vécsei Leo

Vécseyné-Jankovich Lujza

Vécsey Miklós (vécsei és hajnácskői báró)

Vécsey Miklós (hajnácskői báró)

Vécsey Róbert

Vecsey Sándor (somlyó-aljai)

Vécsey Tamás (hernád-vécsei)

Vécsey Tamás (hernádvécsei)

Vecseklőy József

Vedres István (varsányi)

Vedrődi Viktor

Veér Ferencz

Végess Sándorné (özvegy), szül. Bogya Irma

Végh Adorján

Végh András

Végh Arthur (tassi)

Végh Endre

Végh Endre

Végh Gyula

Végh Imre

Végh István (verebi)

Végh István

Végh István

Végh János

Végh János

Végh János (verebi)

Végh János

Végh János

Végh Kálmán Mátyás

Végh Lajos

Végh Mátyás

Vég Mihály

Végh Mihály

Végh Ödön (otrokócsi)

Végh Pál (nyéki)

Végh Rudolf

Végh Sándor

Végess Sándorné (özvegy)

Véghely Dezső (szent-király-szabadjai)

Végkecskeméti Mihály

Végváry Ferencz

Veigelsberg Hugó (Ignotus)

Veigelsberg Leó

Veinstein-Heves Kornél

Veisz Adolf

Veisz Ernő

Veisz Gáspár

Veisz János

Veis József

Veisz József

Veisz Sámuel

Véka Lajos

Vekerle Godfried Antal

Vékey Zsigmond

Vékony Antal

Vékony István

Vékony József

Velbavszky Gyula

Velechinus István

Veleczky János

Velenczei Ferencz

Velenczei Gábor

Velez Zsigmond

Véli Miksa

Velichinus Gáspár

Velichinus István

Velics Antal (lászlófalvi)

Velits Dezső (lászlófalvi)

Velich István

Velits Lajos

Velits László (lászlófalvi)

Velits Ödön (lászlófalvi)

Velich Sándor

Velinszky Ferencz

Velis Simon

Velisavljevics Sándor

Vellentzéy Mór

Velősy János

Velősy Lipót

Velzer Károly Sámuel

Venator Lajos

Venatoris Miklós

Venczell Antal

Venczelly Mihály

Vende Aladár

Vende Ernő

Vende Margit

Venetianer Frigyes

Vanetianer Jakab

Venetianer Lajos

Venetianer Sándor

Veninger Ernő

Veninger János

Veninger Vincze

Veniss Gyula

Venos Zsigmondné

Veöreös Dezső (Szentgyörgyvölgyi Kovách)

Veöreös Jenő

Vér Mátyás

Verai (Hazafi) János

Verancsics (Verántz) Antal

Verancsics Faustus

Verbó János

Verbőczy István

Verbőczy István

Veréb Károly

Verebélyi József (erdélyi)

Verebély László

Verebélyi László

Verebély Tibor

Vereby Soma

Veréczy Ernő

Veréczi (S.) Ferencz

Verédy Károly

Veress Árpád (Gy.)

Veres Balás

Veress Béla (csomortányi)

Veres Dávid (szendrei)

Veres Demeter (dálnoki)

Veress Dezső (kászonfelitzi)

Veress Ede

Veress Elemér

Veress Endre

Veres Ferencz

Veress Ferencz

Veress Ferencz

Veres Ferencz (ónodi)

Veress Ferencz

Veres Ferencz

Veress Gábor

Veres Gáspár (Szegedi)

Veres Gerzson (Dálnoki)

Veres György

Veress Ignácz (csík-kászoni)

Veres Imre

Veres István

Veress István

Veres János

Veress János

Veress József (ó-tordai)

Veres József

Veress József

Veress József

Veress József

Veress Károly

Veres Károly

Veres Lajos (Papi)

Veress Lajos, tanító

Veres László (mocsolyai)

Veress Márton

Veres Márton

Veres Mátyás

Veress Menyhért

Veres Mihály

Veres Mihály

Veres Pálné (beniczei, micsinyei és pribóczi Beniczky Hermin)

Veress Sámuel (közép-ajtai, idősb.)

Veress Samu

Veres Sándor (középajtai)

Veres Sándor

Veres Sándor

Veress Sándor

Veress Vilmos

Veress Vilmos

Veresegyházi Szentyel János

Veresegyházi Tamás

Vereskövi

Veresmarti Mihály

Veresmarti Lázi Péter

Veresmarti Vég Sámuel

Veresmarti-Vég Sámuel

Verestói György (cséri, idősb.)

Verestói György (cséri, ifjabb)

Verestói Sámuel (cséri)

Verestóy Sándor (Cséri)

Vergerius Péter (idősb)

Verhovácz Miksa (rakitoveczi)

Verhovay Gyula

Verics S. Mihály

Vermer Mátyás

Vermes Ernő

Vermes Gyula

Vermes Illés (budafalvi)

Vermes Imre (budafalvi)

Vermes Mór

Vermes Zsigmond

Vernau Konstantin

Verneda Ferencz

Verner Jenő

Verner József

Verner László

Verney (Verner) József

Veronits József

Verő Adolf

Verő György (családi nevén Hauer Hugó)

Verő Leo

Verőczi Sándor

Verseghy Ferencz

Versényi György

Vertán Endre (szombatsági)

Vertán Endre

Vértes (Vogerl) Ágost

Vértes Ferencz

Vértes József

Vértes József

Vértes Marczell

Vértes Oszkár

Vértes Sándor

Vértesi Aranka

Vértesi Arnold

Vértesy Dezső

Vértesi Dezső

Vértesy Gyula

Vértesy János

Vértesy Jenő

Vértesi Károly

Vértesi Leander (Péter)

Vértesi Sándor

Vértessy Józsefné, Makfalvay Gizella

Vértesi-Wirth Mihály

Vértey Ernő

Vertler Mátyás

Verubek Gusztáv

Vérvölgyi András

Vesmás Márton (széki)

Vesselényi

Vest Vilmos

Vész (Weisz) Albert

Vész (Weiss) János Ármin

Veszelei Károly

Veszeley-Lévay Sándor

Veszelin Pál (kismarjai)

Veszelszki Antal

Veszely Ferencz

Veszely Károly

Veszely Ödön

Veszely Vilmos

Veszerle

Vészi József

Vészits Lajos

Veszprémi István (Csanády)

Veszprémi Kálmán (ifjabb)

Veszprémi Soma

Veszprémi Vilmos

Veszteniczky János Ignácz

Veszter Imre

Vesztróczy Ferencz

Vetési Imre

Vetési (Bíró) Ferencz

Vetési Z. Zoltán

Vetési János

Vetési (Winkler) József

Vetési László

Vetési László (kökényesdi), báró

Vetési László

Vető Imre

Vető Károly

Vető Pál

Vetró Lajos Endre

Vetró Lőrincz

Vetsei P. István

Vétsey József

Vette György

Vette János György

Vette János András

Vetter Antal (doggenfeldi)

Vetter Antal

Vetter Arnold

Vetter Konrád

Vetter K. Pál

Vetteri József János

Vetzkó Antal

Vetzlar Ferdinand (plankensteini báró)

Veverán István

Vezekényi (Wittinger) Ernő

Vezekényi István

Vezéri Ödön

Vezerle Gáspár

Vezerle Ignácz

Vezza Gábor

Viaskody Károly

Viasz Nándor

Viber József

Victor Antal

Victor János

Victor P

Viczay Anna Terézia (loósi és hédervári)

Viczay grófnő

Viczay Mihály (loósi és hédervári gróf)

Viczay Péter

Viczián Ede

Viczián István

Viczmándy Győző

Viczmándy Jenő

Viczmándy Ödön (butkai)

Vid Jeromos (Viktor)

Vida Aladár

Vida Incze

Vida István

Vida János

Vida József

Vida József

Vida Károly

Vida Károly

Vida Lajos (őrsi és kis-szentmihályi)

Vida László (fegyverneki)

Vida Sándor

Vidats János

Vidats Jánosné

Vidéky Apollonia

Vidéky Ferencz

Vidéky János

Vidéky László

Vidéky Richard

Vidi Ferencz

Vidliczkay József

Vidonyi József

Vidor Ármin

Vidor Dezső

Vidor Ede

Vidor Emil

Vidor Jenő

Vidor Mór (Marczi)

Vidor Mátyás

Vidor Pál (családi nevén Bodonyi Kajtár Pál)

Vidor Pál

Vidor Salamon

Vidor Zsigmond

Vidos Lénárd

Vidosits Gyula

Vidossy Gyula

Vidovics Ágoston

Vidovich Ernő

Vidovich György

Vidovich Menyhért

Vidovics Rókus

Vietor (Binder) Mátyás

Vietoris Dávid

Vietorisz József

Vietoris Mihály

Vietoris Sándor

Vigh Albert

Vig Dezső

Vig László

Vig Péter

Vigadi Virgil

Vigand Rezső

Vigyázó Ferencz, gróf

Vigyázó (Vanicsek) Gyula

Vigyázó János

Vihar Győző

Vihar Károly

Viharos Ferencz

Viharos Gerő Ödön

Vikár Béla

Vikár Béla

Vikár Vincze

Vikol János

Viktorin József

Világhi István

Világosi Gáspár

Világosváry Tamás

Vildt Antal Lénárd

Vilelmus Prelog

Vilfinger Ernő János

Villám Arnold

Villámosy A. von

Villányi Henrik

Villányi (Béla) Szaniszló

Villási Pál

Villax Ferdinánd

Villax Gyula

Villecz Boldizsár

Villecz János

Villiger József

Villov Gergely

Vilmányi Libécz Mihály

Vilsinszky Károly

Vilt József

Vimmer Imre

Vinckler József Imre

Vincze Aladár

Vincze Alajos

Vincze Ambró

Vincze Antal

Vincze Dániel

Vincze Ferencz

Vincze Ferencz

Vincze Frigyes

Vincze Imre

Vincze Imre

Vincze József

Vincze József

Vincze László

Vincze Mihály

Vincze Ödön

Vincze (István) Paulin

Vincze Sándor

Vincze Sándor

Vinczehidy Ernő

Vinczi András

Vinczy György

Vinkler Imre József

Vinterkorn Antal és Sándor

Viola József

Viola (Veigelstock) Miksa

Violet Gyula

Violet Ottó

Viotte Károly

Virág Aladár

Virág Béla

Virág Benedek

Virágh Elek

Virág Ferdinand

Virág Ferencz (családi neve Blum)

Virág (Blum) Géza

Virág György Jáczint

Virág Gyula

Virág Gyula

Virág István (kecskeméti)

Virág István

Virág Jáczint

Virágh János

Virág József

Virág József

Virág József

Virág Lajos

Virág Lajos (virágháti)

Virág Mihály (szőnyi)

Virág Mihály

Virághalmi Ferencz

Virányi Gyula

Virányi Ignácz

Virányi Imre

Virányi (Virnau) János

Virányi Kálmán

Virányi (Virnau) Vilmos

Virava József

Virosztek A. Győző

Virozsil Antal

Virozsil Tivadar

Virter Ferencz

Virter Károly

Vischny András

Visegrádi János

Viser Adám, István és János

Visi Imre

Viski H. Bálint

Viski Gyula

Viski Károly

Viski Károly

Viski Pál

Viski F. Pál

Viski Pál

Visky Zsigmond

Visnovszky Reső

Visnya Aladár

Visnyei

Visnyovszky Emil

Visontay János

Visontai K. László

Visontai Soma

Vissny András

Vissnyoczky István

Vissnyovszky Rezső

Visy István

Visy Pál

Viszanik Mihály

Viszkocsill János Lajos

Viszocsány Ferencz

Viszolajszky Károly

Viszolay István

Viszota Gyula

Vita Emil

Vitál Alajos (alszászi)

Vitali János

Vitalis István

Vitalis József (vitális-falvai)

Vitalis Kálmán (vitálosfalvi és stoszházi)

Vitális Mór (vitálisfalvai)

Vitán Sándor (bajesdi)

Vitányi Béla

Vitár Rezső

Vitéz Aladár (ilyefalvi)

Vitéz András

Vitéz Géza (illyefalvi)

Vitéz Ignácz (kisvitézi)

Vitéz Imre (vánkai)

Vitéz János (zrednai)

Vitéz János (nyitra-ivánkai)

Vitéz József (Zadányi)

Vitéz József (Csokonai)

Vitéz Mihály

Vitéz Mihály

Vitéz Miklós

Vitéz Zsuzsánna, Béldi Pálné

Vitézy János Imre (de Dobó)

Vithalm Gusztáv

Vitkótzi Mátyás

Vitkovics Mihály

Vitnyédy István

Vitos Mózes

Vittich Miklós

Vittkay Imre

Vittman Antal és József

Vittner Adolf

Vittmann József

Viturka György

Vitus János (balsaráti)

Viz Zoltán

Vizaknai Antal

Vizaknai Gergely

Vizer Ádám János

Vizer Ádám (mosonyi)

Vizer Endre

Vizer István lovag

Vizi Ferencz

Vizi István

Vizi József (nagy-enyedi)

Vizkeleti P. Dániel

Vizkelety Ferencz (vizkeleti idősb)

Vizkelety Imre (vizkeleti)

Vizkelety István

Vizkelety Sándor

Vizneker Antal

Vizner Ferencz

Vizoly Zakariás

Vizsnyovszky Rezső

Vizvári Gyula

Vlach János Alajos

Vlád Alajos

Vladár Imre

Vladár Károly, (nagy-csepcsányi és muthnai)

Vlassics Gyula

Vlcsek Pál

Vlk János, Qualbert

Vlkolinszky Béla

Vochler Alajos

Vock Tóbiás Frigyes

Vodicska Imre

Vogel Antal

Vogel Gusztáv

Vogel Ignácz

Vogel János György

Vogel J. H

Vogel Károly

Vogel Lajos

Vogl Alajos

Vogl Imre

Vogl Márton

Vogler Konrád

Voglsperger Mihály

Vogt János

Voigt Mihály

Voinovich Géza

Vojdisek József

Vojkffi Ferencz

Vojnits Döme (József)

Vojnich Oszkár (bajsai)

Vojtina Mátyás

Vojtitz Móricz

Vojtkó Pál

Volák Lajos

Volecz Sándor

Volenszky Gyula

Volf György

Volf Irma (Demeczky Mihályné)

Volf Károly

Volffich Raymund

Volffner Tivadar

Volfordt József

Volgai Uzubu (álnév?)

Volkenberg Alajos

Volkra Ottó János gróf

Volly István

Volny József

Volny József

Volosin Ágoston

Vondrasek J. József

Vonház István

Vorster Zsigmond

Vosits Károly

Vosz Ferenz A.

Vossy Ferencz Lipót

Voszatkó Antal

Votisky Elemér

Votisky Károly

Votka János

Voynovich József Tódor báró

Vozáry Erzsébet

Vozáry Gyula (Rövid-)

Vozáry Pál

Vögerl (Vértes) Agost

Völgyi Gusztáv

Völgyi (Wagner) István Antal

Völgyi K

Völgyi K. Lajos

Völgyi Sylvester

Vörös Cyrill

Vörös Dániel

Vörös Dezső

Vörös Eszter

Vörös Ferencz

Vörös Ferencz

Vörös György

Vörös Ilonka

Vörös István, báró

Vörös János

Vörös József

Vörös József

Vörös József

Vörös Julianna

Vörös-Gaal Karolina

Vörös Lajos

Vörös László (farádi)

Vörös László Mária

Vörös Lőrincz

Vörös Mária

Vörös Mátyás (nyéki)

Vörös Mihály

Vörös Mihály

Vörös Pál

Vörös Sándor (kiskéri)

Vörös Sándor

Vöröss Zsigmond

Vörösmarty Géza

Vörösmarty József

Vörösmarty Mihály

Vörösváry Ernő

Vörösváry Ferencz (Szigfrid)

Vrabély Armand

Vrabély Márton

Vrablanszky János

Vrablovich Román

Vrana Erzsike

Vrbely János

Vresits Elek

Vuchetich Endre

Vuchetich István (cseneji)

Vuchetich József

Vuchetich Mátyás (László)

Vutskits György

Vucskics Gyula

Vucskits László

Vuculescu Titus

Vuia Gyula

Vuics Joakim

Vukicsevits György

Vukovics Sebő (beregszói)

Vulkánu József

Vultur Béla

Vurdics Ignácz (János)

Vurtzenberger József

Vurum József

Vutkovich Ödön

Vutkovich Sándor (idősb)

Vutkovich Sándor (ifjabb)

Vutsák Sándor

Vürth Lajos

Kezdőlap