Kezdőlap

Z, ZS

Zaary József

Zaary Károly

Zabanius Izsák

Zabanius János (Sachs de Harteneck), lovag

Zabeler Hiób

Zabeler Jakab

Zabelerus János

Zabeler Péter

Zabira György

Zabka Márton

Zabler

Zabolay Károly

Zaborszky Alajos

Záborszky Géza

Záborszky Lajos

Záborszky Sándor

Záboysky László

Zábráczky József (szadai)

Zábráczky József

Zábrák Dénes

Zabrincsák János

Zabulik László

Zach Antal báró

Zach Ferencz

Zach János Ferencz báró

Zach József

Zachár András

Zachár Gyula

Zachár Gyula (azari)

Zachár János

Zachara Lajos

Zachariae György

Zachariae Tamás (Cibiniensis)

Zachariásné-Kallós Ilonka

Zacharides György

Zacher Emil

Zacher György

Zádor Béla

Zádor Elek

Zádor S. Frigyes

Zádor (Stettner) György

Zádor Gyula (fenyéri)

Zádor Mór

Zádor Pál

Zádor Vilmos

Zádor (Balla) Zoltán

Zádorfalvi Márton

Zádori János

Zafféry Károly (János, P. Angelicus)

Zaffiri Borsos Lajos

Zaffiry László

Zágon Antal

Zágoni A. András

Zágoni A. György

Zágoni Gábor

Zágoni Gábor

Zágoni Bara István

Zágoni István

Zágoni József

Zágony Gábor

Zágonyi György (Zághoni)

Zágonyi Albu Károly

Zagyva Imre

Zahonyay Ferencz

Záhonyi János

Zahora József

Zahorák József

Zahoránszky István

Zahoray Alajos

Zahourek János

Zahradnik Henrik

Zahumenszky István

Zaitschek Artur

Zaják István

Zajátz István

Zajonghy Elemér (Németh Pál hírlapírói álneve)

Zajzoni Rab István

Zák Raimond József

Zaka Lajos

Zakál Zsigmond

Zákány András

Zákány János

Zákány József

Zakar István

Zakarjás János

Zakariás Károly (teleki)

Zakariás Sándor (teleki)

Zaklukál Iván

Zákonyi Mihály

Zalay Alajos

Zalai Béla

Zalai Dezső

Zalai János

Zalai János

Zalay Lajos

Zalai (Herczl) Márk

Zalai Masa

Zalai Mihály

Zalay Pál

Zalán Elemér

Zalánffy Elemér

Zalányi János

Zalányi M. József

Zalányi Péter

Zalár József (családi nevén Hízli)

Zalendek Hugó

Zalárdi Jákkó László

Zalka János (gombai és marcsa-magyari)

Zalka László (Ladislaus de Zalca)

Zalka László (gombai és marcsa-magyari)

Zalka Zsigmond (gombai és marcsa-magyari)

Zalonkemen János (Johannes a Zalonkemen)

Zamaróczy Pál

Zambal Bertalan

Zambelly Lajos (bibersheimi)

Zámbó Elek

Zámbó Gyula

Zámbó János

Zamboj Béla

Zámbory Emil

Zambra Alajos

Zambra Péter

Zaminer Ede

Zámolyi V. Mihály

Zámory Kálmán (patkóteszéri)

Zamosius István

Zámpory Károly

Zanathy Bódog Lajos

Zanathy Ignácz

Zanathy József

Zanbauer Ágoston

Zanchi József

Zandt Ödön

Zanella Richárd

Zanger János

Zánkay Gyula

Zánkay (Papszt) Zsigmond

Zanko József

Zapf János

Zappner Mór

Zarándy (Alfred) Gáspár, (családi nevén: Thurnsteini Stefezius Alfred)

Záray Jenő

Zárai Károly

Záray Ödön

Zaremba János

Zarevucius Pál

Zarka János (lukafalvi)

Zarka Károly (lukafalvi)

Zarka Krisztina (lukafalvi)

Zarka Mihály (lukafalvi)

Zarubal Bertalan

Zarwotzay János

Zasio András Miksa

Zaszkalszky János, sajóládi (Szabolcsm.)

Zathay Balás

Zathureczky Gyula (zaturcsai)

Zatopek Antal

Zatrog Dániel

Zaturetzky Sámuel

Zauschner Károly

Zavatkay György

Zavira Constantin János

Zavisics Severin

Závodszky György (závodjei)

Závodszky Károly

Závodszky Levente (zavodjei)

Závori Aranka

Závori Sándor

Zawadowszki Alfréd

Zawadzki János Máté

Zay Adél

Zay Adolf

Zay Albert gróf (csömöri)

Zay Anna

Zay Ferencz báró (csömöri)

Zay Hermin

Zay Imréné (grófné)

Zay János

Zay Károly gróf (csömöri)

Zay László gróf (csömöri)

Zay Mária

Zay Miklós gróf (csömöri)

Zay Sámuel

Zayácz Dániel

Zaymusz Romuald

Zayzon Ferencz (uzoni)

Zayzon János (uzoni)

Zazio András

Zazula József

Zäch Ferencz

Zboray Aladár

Zboray Béla

Zboray Béla

Zboray Béla

Zboray Jenő

Zboray Miklós

Zborovszky Ágost

Zdellár Antal

Zdellar János Ferencz

Zebignyei János

Zebich Benedek

Zebraki A

Zech László báró

Zech Zsigmond Ágost

Zechenter Antal (nemes)

Zechentner József

Zechmeister Ferencz

Zechmeister Jenő

Zechmeister Károly

Zeh Károly

Zehenter

Zehery István

Zehetbauer Ottó

Zeisel Antal

Zeisler Ede

Zékány János

Zeke Dániel

Zelei Győző

Zelei Imre

Zeleméri László

Zelena Ferencz

Zelenay János József

Zelenay Sándor

Zeleni Ferencz

Zelenka Dániel

Zelenka Jánosné (özvegy)

Zelenka Lajos

Zelenka Pál (kutnai és körvistyei)

Zelenka Sámuel

Zelenkay Antal

Zelenyák János

Zelizy Dániel

Zeller Árpád

Zeller Elemér

Zeller Márton

Zelliger Alajos

Zelliger Arnold

Zelliger József

Zelliger Vilmos

Zelovich Kornél

Zeltmayer Sebestyén

Zemák Mihály

Zemán Jenő

Zemlényi István

Zemlinszky Rezső

Zemlinszky Rudolf

Zemplén Géza

Zemplén Győző

Zempléni Árpád (családi néven Imrey)

Zempléni P. Gyula

Zempléni P. Gyuláné. (Elek Irma)

Zemplényi R. (Franciscus)

Zemplényi (Szabó) Antonia

Zenere Valerio

Zenger Károly Venczel

Zenger Károly

Zenics Benjámin

Zentai Dániel

Zentelki István

Zentner W

Zerbs Imre

Zercheky

Zerdahelyi Ferencz

Zerdahelyi Gábor (nyitna-szerdahelyi)

Zerdahelyi Gyula

Zerdahelyi Lőrincz (nyitra-szerdahelyi)

Zerényi Szaniszló

Zerffi (Hirsch) Gusztáv

Zergényi Elemér

Zerich Tivadar

Zerkovitz Emil

Zerkovitz Jónás

Zerkovitz Szidonia

Zerkowitz Zsigmond

Zermegh István (de Báb)

Zermegh János

Zettl Ágoston

Zettner Ede

Zetykó József

Zetykó Kelemen

Zellner János

Zeynek Gusztáv

Zey András

Zeyk Dániel (zejkfalvi)

Zeyk Dániel (zejkfalvi idősb)

Zeyk Ferencz (zejkfalvi)

Zeyk János (zejkfalvi idősb.)

Zeyk József (zejkfalvi)

Zeyk József (zejkfalvi báró)

Zeyk Károly (zejkfalvi)

Zeyk Lajos (zejkfalvi)

Zeyk Miklós (zejkfalvi idősb)

Zhuk József

Zibák János

Zibolen Endre

Zibriny József

Zibrinyi Gyula

Zuckermann Hermann

Zichy Ágost gróf (vásonkői)

Zichy Antal

Zichy Domonkos gróf püspök

Zichy Edmund gróf

Zichy Ferencz gróf püspök

Zichy Géza gróf

Zichy Henrik gróf

Zichy Hermann gróf

Zichy János gróf

Zichy Jenő gróf

Zichy Kamillia

Zichy Károly gróf

Zichi László jezsuita

Zichy Mihály

Zichy Nándor gróf

Zichy Ottó gróf

Zichy Pál báró, később gróf

Zichy Pál gróf

Zichy Péter gróf

Zichy-Ferraris Emánuel gróf

Zichy-Ferraris Viktor gróf

Zieglauer Ferdinand

Ziegler András

Ziegler Dániel

Ziegler (Zigler) Géza

Ziegler János

Ziegler János

Ziegler János

Ziegler János Gottlieb

Ziegler János

Ziegler Károly

Ziegler Keresztély

Ziegler Márton

Ziegler Mór

Zielinski Szilárd

Ziffer Emil

Ziffer Károly

Zigan János

Zigány Árpád

Zigány Zoltán

Zih Károly

Zilahy (Kis) Ágnes

Zilahi András

Zilahi Kiss Béla

Zilahi Dezső

Zilahi Gyula

Zilahy Kiss Imre

Zilahi István

Zilahi János

Zilahi József

Zilahy Kiss Károly

Zilahi Pál dr

Zilahi Simon

Ziltz Mór

Zima János

Zimándy Ignácz

Zimányi Dániel

Zimányi Endre dr

Zimányi Lajos István

Zimányi József

Zimányi Károly

Zimay László

Zimmer Alajos

Zimmermann Ágoston

Zimmermann Ferencz József

Zimmermann Jakab

Zimmermann János

Zimmermann József András

Zimmermann Károly

Zimmermann Mátyás

Zinger János Fülöp

Zipernowsky Károly

Zipernowsky Károlyné

Zipernowsky Ferencz ifj

Zipser András Keresztély

Zipser Májer rabbi

Zirbusz Géza

Zirkelbach Antal

Zirzen Janka

Ziskay Antal

Zivuska Jenő

Zlamál Gusztáv (morvai) lovag

Zlamál Vilmos

Zlamál Vilmos (ífj.)

Zlinszky Aladár bölcseletdoktor

Zlinszky Imre

Zlinszky István

Zlinszky István

Zmeskál Aranka

Zniovsky Miloslav

Zobel Lipótné (Bagossy Ilona)

Zohar Ferencz János

Zolich Károly

Zoller Márton

Zolnay Antal

Zolnai Gyula

Zolnay Jenő

Zoltai Lajos

Zoltai Mátyás

Zoltán Géza

Zoltán György

Zoltán János

Zoltán József

Zoltán Ödön

Zoltán Vilmos

Zoltsák Janos

Zoltványi Irén

Zólyomi (Pesina) Boldizsár

Zólyomi Dávid

Zólyomi Szabó János

Zólyomi Lajos

Zólyomi Sámuel

Zomhath M. (pócsi)

Zomborcsevics György

Zombori Andor

Zombori Antal

Zombori Dániel

Zombory Dezső

Zombory Gedő

Zombory Gusztáv

Zombory Gyula (Kalmár Béla)

Zombory Ida (tarczali)

Zombory Izidor János

Zórád István

Zorn Jozefin (szül. Fiegenstein)

Zorn Vilmos

Zosimus (Kollavita v. Golubits) Tamás

Zoványi P. György

Zoványi (Krausz) Jenő

Zoványi József

Zoványi Lajos

Zoványi Jánoska Mihály

Zöhrer Károly Ferencz

Zöld János

Zöld Károly

Zöld Sándor

Zöldi Márton

Zöley Pál

Zrednai János

Zrinyi Károly

Zrinyi Miklós (zerinvári gróf)

Zrinyi Péter (zerinvári gróf)

Zuanna György Menyhért

Zuanna Kristóf Menyhért

Zubriczky Aladár

Zulavszki Andor lovag

Zultner Jakab

Zuz Pál

Zvér Endre

Zvethinovich György

Zvonarics György

Zvonarics Imre

Zvonarics Mihály

Zwillinger Hugó

Zsakula Milán

Zsámbár Mátyás

Zsámbóki Gyula

Zsámboki János

Zsarnay Lajos

Zsarnóczy Antónia

Zsarolyáni Márton Ilka

Zsarnovitzky Árpád

Zsasskovszky Endre

Zsasskovszky Ferencz

Zsasskovszky József

Zsatkovics Kálmán

Zsebők József

Zsedényi Aladár

Zsedényi (Pfannschmidt) Ede

Zselénszky Róbert gróf

Zsélyi Aladár

Zsemley Oszkár

Zsendovics József

Zsengeri Manó

Zsengeri Samu

Zsidák Ágoston

Zsigárdy Gyula

Zsigmond Ferencz

Zsigmond János

Zsigmond Sándor

Zsigmondy Adolf

Zsigmondy Árpád

Zsigmondy Sámuel

Zsigmondy Vilmos

Zsigray Erzsébet Róza

Zsihovits Ferencz

Zsilinszky Endre

Zsilinszky Lajos

Zsilinszky Mihály

Zsilka Ignácz

Zsindely István

Zsindely István (ifjabb)

Zsiray Károly

Zsiray László

Zsiray Zsigmond

Zsirkay János

Zsiros István

Zsitvai Ferencz ifj

Zsitvay János

Zsitvay Leó

Zsitvay Tibor

Zsivics Mátyás

Zsivkovics Jakab

Zsivkovics János

Zsivora György

Zsivora József

Zsogovics István

Zsoldos, Benő

Zsoldos Benő ifjabb

Zsoldos Xavér Ferencz

Zsoldos Ferencz

Zsoldos Gábor

Zsoldos Ignácz

Zsoldos János

Zsoldos Károly

Zsoldos László

Zsolnai Dávid

Zsolnai Péter

Zsolnay Sámuel

Zsombori Imre

Zsombori István

Zsombori József

Zsögöd Benő, családi nevén Grosschmid Béni

Zsögön Zoltán

Zsujtai András

Zsutai János

Kezdőlap