Kezdőlap

Ujfalvy Károly (Jenő) (mezőkövesdi),

utazó, szül. 1842. máj. 18. Erdélyben; 1853. katonaintézetbe adták, honnét 1861. mint hadnagy lépett ki. 1864. lemondott a katonai pályáról és tudományos dolgokkal kezdett foglalkozni. 1866. a bonni egyetem hallgatója lett; nagyobb utazásokat tett és 1866. állandóan Párisba költözött, hol a tanári vizsgát letéve, 1870. a versaillesi gymnasiumban a német nyelv tanára lett. 1879. a franczia kormány megbízásából az osztrák iskolákat tanulmányozta. 1876. mint a keleti akadémia magántanára ismét a franczia kormány megbízásából Közép-Ázsiába ment nejével együtt, honnét visszatérve a keleti akadémia rendes tanára lett. 1880. újból nagyobb utat tett Közép-Ázsiában, de onnét már betegen tért vissza s szeme is elgyengülvén, nyugalomba vonult. A keleti utazásáról a M. Földrajzi Társaságban felolvasást is tartott. Utazása alatt igen sok becses anyagot gyűjtött az anthropologia, ethnographia s archaeologia terén. Tudományos munkásságát és sikeres utazásait Európa-szerte elismeréssel fogadták; a m. tudom. Akadémia 1876. jún. 8. kültagnak választotta s a magyar, szent-pétervári, bécsi, amsterdami, müncheni, római földrajzi társaságok tiszteleti és levelező tagjokul; Francziaország a becsületrend keresztjével tüntette ki, uralkodónk pedig a Ferencz József-renddel. Meghalt 1904. jan. 31. Firenzében.

Munkái:

1. Alfred de Musset. Eine Studie. Leipzig, 1870.

2. La langue Magyare, son origine, ses rapports avec les langues Finnoises ou Tschoudes, ses particularités ... Paris, 1871.

3. La Hongrie, son histoire, sa langue et sa Littérature. U. ott, 1872.

4. Les Migrations des peuples et particulierement celle des Touraniens. U. ott, 1873.

5. Recherches sur le tableau ethnographique de la Bible ... U. ott, 1873.

6. Melanges Altaiques. U. ott, 1874.

7. Aperçu general sur les migrations des peuples. U. ott, 1874.

8. Étude comparée des langues Ougro-Finnoises. U. ott, 1875.

9. Essai de Grammaire Vepse ou Tshoude du Nord d'apres les donnés de MM. Ahlquist et Lönnrot. U. ott, 1875.

10. Le Kalevala. Epopée Finnoise I. Livraison. U. ott, 1876.

11. Elements de Grammaire Magyare. U. ott, 1876.

12. Grammaire Finnoise d'apres les principes d'Eurin et de J. Budenz. U. ott, 1876. (Herzberg Rafaellel).

13. Principes de Phonétique dans la langue Finnoise. U. ott, 1876.

14. Le Kohistan, le Jergaanah et Kouldja. U. ott, 1878.

15. Expedition scientifique Française en Russie, en Siberie et dans le Turkestan. U. ott, 1878-80. Hat kötet. Rajzokkal és térképekkel.

16. Aus dem Westlichen Himalaja. Erlebnisse und Forschungen. Mit 181 Abbildungen und 5. Karten. Leipzig, 1884. (Francziául: Páris, 1887.).

17. Petit Dictionnarie des marques et monogrammes des biscuits de porcellaine, suivi d'une Étude sur les Marques de Sevres. Paris, 1895. Szövegábrákkal.

18. Les Avriens au Nord et au Sud de l'Hindou-Kouch. U. ott, 1896. Térképpel.

19. Memoires sur les Huns blancs (Ephthalites de l'Asie central, Hunas de l'Inde), et sur la deformation de leur cranes. U. ott, 1898.

20. Le Type physique d'Alexandre le Grand ... U. ott, 1902. 22 fénynyom. táblával és 86 szövegábrával.

Ezenkívül fordított francziára Petőfi költeményeiből és más magyar költőkből.

Szerkesztette a Revue de Philologie et d'Ethnographie cz. folyóiratot 1874. okt.-től 1878-ig (Páris, három kötet).

Földrajzi Közlemények 1988., 1904. 40. l.

Vasárnapi Ujság 1880. 51. sz. arczk., 1886. 18. sz. arczk., 1904. 6. sz.

Egyetértés 1886. 118. sz.

Pallas Nagy Lexikona XVI. 489. I., II. Pótlék 1904. 769. l.

Az Ujság 1904. 34. sz. és a m. n. múzeumi könyvtár példányairól.