Kezdőlap

Ungi Márton,

ref. esperes-lelkész, szül. 1792-ben Kis-Uj-Szálláson, hol atyja, U. Márton pap volt; Debreczenben tanult és ott lépett 1808. a felső osztályba; 1816. főiskolai senior volt; 1817. Göttingában volt egyetemen. 1819. Nagy-Létán segédlelkész lett; 1820-tól haláláig Bihar-Diószegen volt pap, 1855. márcz. 14-től esperes. Meghalt 1862. ápr. 2.

Költeményei vannak a Carmina epithalamica... comiti Ludovico Rhédei... Debreczini, 1813.; a Carmina quae in natales... regis Hungariae Francisci I. U. ott, 1815. és Pallas Debreczina... U. ott, 1828. cz. munkákban (az utolsóban magyar).

Házi Kincstár 1862. 167. l.

Protestáns Képes Naptár 1864. 83. l.

Molnár János, Bihardiószeghi ev. ref. egyház története. Nagyvárad, 1885. 205. l.

Petrik Bibliogr. I. 393., 394., III. 24. l. és a debreczeni ref. főisola jegyzőkönyvéből.