Kezdőlap

Vachott Sándorné (ecsedi Csapó Mária),

előbbinek neje, kivel 1843-ban kelt egybe; szül. 1832. jan. 23. Pesten. Családi és baráti összeköttetésben állott kora legnevezetesebb íróival: Bajzával, Petőfivel sat. Férje halála után a jó hazafiak (Deák és Eötvös) is támogatták. Meghalt 1896. febr. 29. Gyula-Keszin (Zalam.).

Költeményeket és elbeszéléseket írt a 40-es évek végétől a 60-as évek elejéig.

Munkái:

1. Derű és boru. Regény. Kiadta Tóth Lőrincz és Vahot Imre. Pest, 1854. Két kötet.

2. Margit. Regény. U. ott, 1857. Két kötet.

3. Irma hagyományai. U. ott, 1889. Két kötet.

4. Gyöngysorok br. Eötvös József összes szépirodalmi műveiből. U. ott, 1861.

5. Beszélyek az ifjúság számára. U. ott, 1861.

6. Szikláry Ilona. Tört beszély az ifjúság számára. U. ott, 1861. (A Károlyi György grófné-féle 40 aranyas díjjal jutalmazta az Akadémia).

7. Chrestomathia az ifj. számára. U. ott, 1861.

8. Gyermekvilág. Elbeszélések, regék, dalok, versek... U. ott, 1862.

9. A magyar nemzet története rövid előadásban... U. ott, 1863.

10. Rövid magyarok története 7-10 éves leánykák számára. U. ott, 1863.

11. Szünórák. Mulattató és tanulságos olvasmányok családi körök számára. Képekkel. U. ott, 1864.

12. Fenn és lenn. Írta Eschenbach Olga. Regény felserdült leányok számára. Ford. U. ott, 1865.

13. Ünnepi ajándék. Mulattató elbeszélések, versek, mesék és adomák 6-10 éves gyermekek számára. 3 képpel. U. ott, 1867.

14. Mesék, kalandok és történetek. Színes képekkel. Andersen után. U. ott, 1867. (Ifjúsági Könyvtár).

15. Vadölő. Cooper után. Színes képekkel. U. ott, 1868.

16. Regék és beszélyek. Mulattató olvasmányok 10-12 éves gyermekek számára. U. ott, 1868.

17. Az útmutató. Az ifjúság számára átdolg. 8. színny. képpel. U. ott, 1870.

18. Bőrharisnya. Cooper beszélyei. U. ott, év n. 8 képpel.

19. Az utolsó Mohikán. Cooper beszélyei, 8 színny. képpel. U. ott, év n.

20. Vadfogó. Cooper után. 8 színny. képpel. U. ott, év n.

21. Babérlombok b. Eötvös József műveiből. U. ott, 1871.

22. Angol remekírók műveiből. Bpest, 1876. (Ifjúsági iratok).

23. Szikláry Ilona és más elbeszélések. U. ott, 1886. (Ifjúsági iratok).

24. Rajzok a múltból. Emlékiratok. U. ott, 1887-90. Két kötet. (Különny. a Figyelőből).

25. Hadik lovag. Monda. Nagy-Kanizsa, 1888. (Zalai Közlöny Könyvtára).

Szerkesztette a Remény cz. szakkönyvet 1858.; az Anyák Hetilapját 1861. ápr. 6-tól decz. 28-ig; a Szünórák cz. folyóiratnak 1862. márcz.-tól aug.-ig hat számát; és a Magyar Gazdasszonyok Hetilapját 1863. okt. 1-től 1865. decz. 30-ig.

Zilahy Károly, Hölgyek Lantja. Pest, 1865.

Hazánk és a Külföld 1867. 5. sz. arczk.

Moenich-Vutkovich, M. Irók Névtára. Pozsony, 1876.

Petrik Könyvészete, Bibliogr. és M. Könyvészet 1886-1900.

Faylné, A magyar irónőkről. Bpest, 1889.

Kiszlingstein Könyvészete.

Pallas Nagy Lexikona XVI. 571. l

1896: Vasárnapi Ujság 10. sz. Egyetértés 61., P. Hirlap 62, Hazánk 63. sz. és gyászjelentés.