Kezdőlap

Valero Jakab (Antal, Vincze),

kegyes tanítórendi áldozópap és tanár, később helyettes rendfőnök, szül. 1725. Baján; atyja, V. Tamás, saragossai származású spanyol volt, anyja magyar nő, Bencsik Anna; 1742. lépett a rendbe. 1757-61. tanította a philosophiát Pesten, 1762. a theologiát Debreczenben, 1763-73. a geometriát Szenczen és Tatán; ifjabb korában Grassalkovich Antal, Festetich Lajos és Battyhány Ferencz grófoknak volt nevelőjük (1747-48. és 1753-55.). 1772-ben Rómában is megfordult. 1775-90. házfőnök és gymnasiumi igazgató volt Tatán, Veszprémben és Pesten; ez alatt és tovább is a rendkormány tagja, 1795-96. helyettes rendtartományi főnök. Meghalt 1798. szept. 10. Pesten.

Munkája: G. H. Nieuport, De ritibus veterum Romanorum, quem una cum Propositionibus ex Universa Philosophia... Dom. Ant. Grassalkovich de Gyorok exhibet, Jacobus Antonius a D. Thoma Aquitanate (Valero). Budae, 1748., 1774., 1783., 1784., Tyrnaviae, 1776., 1778., Claudiopoli, 1782. (Ism. M. Könyvház IV. 77. 1.).

Kéziratban a kegyesrendiek pesti levéltárában: Rede bey der feyerlichen Eröffnung der königlichen ökonomischen Schulen in Ungarn. Gehalten in Warberg (Szencz) 1764. 9. és fél ív.

Figyelő VIII. 1880. (Csaplár).

Takáts Sándor, A budapesti piarista kollégium története. Bpest, 1895. 195., 243., 318., 319. l. és a m. n. múzeumi könyvtár példányairól.