Kezdőlap

Valkai András,

krónikaíró Erdélyben; kalotaszegi származású; Báthory István híve volt.

Munkái:

1. Cronica, avagy szép historiás Enec, Miképpen Hariadenus, Tengeri toluay, Barbarossa, és Bassaua löt, És miképpen ez által Sulimann Császár à Tengert, soc födleket, varakat, és városokat, Es meg vötte Tunetum Királyi birodalmat, Midőn az országbeliec egyenetlenségből veszédnénec egymással. Colosvarot 1573.

2. Az Nagysagos Bank Bannak Historia, mikepen az András Király felesége, az Bank Ban iambor hytes feleseget az eczeuel meg szeplösittete: S-miképpen Bank ban az ő iambor hytesenek meg szeplosytteteseért az Kiralne aszszont le vagta. Debreczen, 1574. (megjelent ugyancsak Kolozsvárt a Heltai Cancionaléjában. Újabb kiadásai: Debreczen, 1580., Kolosvár, 1580.)

3. Genealogia historia Regum Hungariae ab Adam Protoplasta ad Serenissimum usque Johannem Secundum Regem, etc. Az Az Magyar Királyoknac eredetekről és nemzetségekről való szép Historia, Az első Adamtol fogua, az Felséges masodic Janos Kiralyig: Mellyet az ő hazaihoz, és Feidelméhez való hiuséggel Magyar versekbe szerzet Walkay Andras. Colosvarat, 1576.

Budapesti Szemle III. 1858. 174. l.

Figyelő V. 1878. 127. l.

Szabó Károly, Régi M. Könyvtár 1. k.

Egyetemes Philol. Közlöny 1886.

Pallas Nagy Lexikona XVI. 604. l.