Kezdőlap

Valló Albert Nándor,

kir. kath. főgymnasiumi tanár, szül. 1873. Zólyomban; 1895. lett tanár; 1897. tett tanári vizsgát a magyarból és németből; előbb a beszterczebányai kath. főgymnasiumban volt tanár; 1900. szept. 3. innét áthelyezték a szegszárdi főgymnasiumhoz; jelenleg az ungvári kir. kath. főgymnasium tanára.

Czikkei a Tolnavármegyében (1900. 41. sz. A színművészet, 48. sz. Vörösmarty Mihály emlékezete); a M. Nyelvőrben (1904. Tót jövevényszók).

Munkái:

1. Tót elemek a magyar nyelvjárásokban, különös tekintettel a magyarság és szlávság viszonyára, történeti, néprajzi és nyelvi alapon. Keszthely, 1897.

2. Kölcsönös hatások a hazai nyelvek közt. U. ott, 1905. (Különny. a M. Nyelvőrből. Nyelvészeti Füzetek 19.).

Nevét Wallónak is írják.

Beszterczebányai kath. főgymnasium Értesítője 1901. 55. l.

M. Könyvészet 1905.

Petrik M. Könyvészet 1886-1900.

Kalmár Elek, Tanári Névkönyv. Lőcse, 1907. 207. l.