Kezdőlap

Vályi Béla,

m. kir. főmérnök, szül. 1863. jan. 29. Pesten; tanulmányainak végeztével a budapesti József-műegyetemen oklevelet nyert és államszolgálatba lépett a Felső-Duna-szabályozásnál, majd a Felső-Tiszánál az alföldi öntözőcsatornák építésénél és a szombathelyi kulturmérnökségnél. Közben hosszabb ideig a földmívelési minisztériumban térképező munkálatokat végzett.

Czikke a Köztelekben (1905. Az arad-csanádi öntözések).

Munkái:

1. A Tiszavölgy átnézeti térképe 1896.

2. A Dunavölgy átnézeti térképe 1900.

3. A Tiszavölgy vízszabályozási átnézeti térképe 1902.

4. A Dunavölgy vízszabályozási átnézeti térképe 1903. (Mind a négy térkép a földmívelésügyi miniszter kiadása; a két utóbbi kisebbített kiadás. A párisi világkiállításon ezüst éremmel jutalmaztatott. Ism. Földrajzi Közlemények 1896., 1901.).

5. Magyarország téli kikötői. Bpest, 1909. (Vízügyi Közlemények XXV. füzet, 22 térképpel).

Szilády Zoltán tanár szíves közlése.