Kezdőlap

Vályi Klára (Kováts Gábor özvegye),

Jánosiban (Hontm.) született; kitanult szülésznő és Hontmegye háziasszonya volt. .

Verses levele Édes Gergelyhez. Bécs, szűzhava 12. 1797. (Figyelő 1876. 111. 1.).

Munkái:

1. Buzdító versek a nemes magyar insurgensekhez, mellyeket háláadó tiszteletének kijelentésére szerzett 1798. esztend. Hely n.

2. Magyar Tempe. A régi isten aszszonyoknak mulató virágos kertyek. Az versekkel mulatni szeretők számára készítette. Vácz, 1807.

M. Hirmondó 1797. II. 22., 36. sz.

M. Kurir 1800. II. 1. sz. (Előfizetési felhívása).

Honművész 1833. 37. sz.

Remény 1851. II. 191. l.

Danielik, M. Irók II. 359. l.

Zilahy Károly, Hölgyek Lantja. Pest, 1865. XXVI. l.

Nagy Iván, Magyarország Családai XI. 31., 32. l.

Magyarország és a Nagyvilág 1875. 42. sz.

Figyelő V., VI., 1878., 1879. (Édes Gergely levelei V. K.-hoz).

Gyürki Antal, Ötvennégy év Hontvármegye történetéből. Vácz, 1874. 146. l.

Petrik Bibliogr.