Kezdőlap

Vályi Pál,

ref. esperes-lelkész Nyárád-Szent-Benedeken.

Munkája: Ima, melyet néhai özvegy gróf Dessewffy Jóhanna ő méltósága koporsója felett Nyárád-Szent-Benedeken 1868. okt. 18. mondott. Kolozsvár, 1880.

Kiszlingstein Könyvészete.