Kezdőlap

Vámossy István,

orvosdoktor, Pozsony városi tiszti kerületi orvos, irgalmaskórházi főorvos, szül. 1862. Tallóson (Pozsonym.); orvos-sebészeti oklevelét 1886-ban nyerte Bécsben; 1891-ben telepedett le Pozsonyban.

Számos orvosi czikket írt a szaklapokba.

Munkái:

1. A pozsonyi katholikus polgári ápoló intézet. Fennállásának ötszáz éves évfordulója alkalmából. Pozsony, 1898. A király arczk. és hasonmással. (Németül: U. ott, 1898.).

2. Zur letzten Pest-Epidemie in Pressburg. U. ott, 1899.

3. Orvosok és gyógyszerészek Pozsonyban a XII. századtól Torkos Justus Jánosig. U. ott, 1900.

4. Adatok a gyógyászat történetéhez Pozsonyban. U. ott, 1901. (Németül: U. ott, 1902.)

Pesti Alfréd, Magyarország orvosainak Évkönyve. Bpest, 1905. 236. l.

M. Könyvészet 1901.

Magyarország Vármegyéi. Pozsony vármegye. Bpest, 1905. 468. l.

Petrik, M. Könyvészet 1886-1900. és a m. n. múzeumi könyvtár példányairól.