Kezdőlap

Vaszary Béla,

állami felső kereskedelmi iskolával kapcsolt polgáriskolai tanár, szül. 1861. ápr. 23. Lábodon (Veszprémm.); a bpesti paedagogiumot végezte s polgári iskolára nyert képesítést a nyelvtörténeti szakcsoportból; tanítóképző-intézeti tornatanári oklevele van. 1889 óta működik mint polgáriskolai tanár, eleinte Beszterczén, 1893 óta Veszprémben; a felső kereskedelmi iskolákban magyar nyelvet, földrajzot és levelezést tanít, a polgáriban magyart, földrajzot, történelmet és tornát.

Szépirodalommal foglalkozik; a Somogy cz. hetilapnak segédszerkesztője volt.

Munkái:

1. Költemények. Kaposvár, 1882.

2. Egy szép historia a vitéz Francziskorul és az ő feleségéről. Bpest, 1903. (Tizenkét énekben és egy előénekben megújítva a régi történet. Ism. Budapesti Hirlap 1904. 124., 129.)

3. Írjunk és beszéljünk magyarosan. Veszprém, 1906. (Kézirat gyanánt tanítványai számára).

Kiszlingstein Könyvészete.

Schack Béla, Kereskedelmi iskoláink. Budapest, 1896. 86. l.

M. Könyvészet 1904., 1906.