Kezdőlap

Vécsey Gergely,

ref. theologiai tanuló; Debreczenben tanult, hol 1727. máj. 8. lépett a felső osztályba; 1737. nov. 5-től 1738. márcz. 17-ig a főiskola seniora, 1739-40. pedig az utrechti egyetem theologiai hallgatója volt.

Munkái:

1. Disputatio exegetico-theologica octava et nona ad Iesaiae LIV. Trajecti ad Rhenum, 1739.

2. Disputatio historico-philologica ad I. Reg. XV. 13. 14. Coll. 2. Chron, 16. 17. qua in genere Lucorum origo exponitor: in specie Luci... ejusdemque idoli interpretatio expenditur... U. ott, 1740.

Petrik, Bibliogr. és a debreczeni ref. főiskola jegyzőkönyvéből.