Kezdőlap

Vekerle Godfried Antal,

bölcseleti doktor, szent-Benedekrendi apát, szül. 1788. ápr. 24-én Györött; 1804. október 31-én lépett a rendbe; theológiai tanulmányait elvégezvén, 1811. aug. 22-én felszenteltetett. Gymnasiumi tanár volt: 1811-16-ig Sopronban, 1816-26-ig a benczésnövendékek mennyiségtan tanára Győrött, hol 1826-39-ig házfőnök és gymnasiumi direktor volt. 1832-ben dömölki apáttá neveztetett ki, hol 1836. szept. 24-én meghalt.

Munkái:

1. Ode honoribus ill. ac rev. domini Thomae Kovács archiabbatis occasione solemnis installationis. Jaurini, 1830.

2. Kis-Celli szarándok, azaz rövid oktatások, melyeket összveszerkesztett T. Pausz Amand, most pedig ujra kiadott. U. ott, 1884. (Németül: Christ katholisches Andachtsbuch... czímmel. Pozsony, 1835.).

Kéziratban: Jézus egyetlenegy boldogító szükségem vagy: a világ megváltójának története és tanítása könnyen érthető s szívemelő írásmóddal előadva Sailler a. G. által. Ford. 4-rét 240+216. 1.

Hazai és Külf. Tudósítások 1836. II. 28. sz.

Scriptores Ordinis S. Benedicti. Vindobonae, 1881. 492. l.

Petrik Bibliogr.