Kezdőlap

Vilfinger Ernő János,

evang. lelkész Sopronban.

Munkája: Az úgy nevezett Dunán túl való kerületben lévő aug. conf. tartó ekklesiáknak mult két században élt fő igazgatóinak avagy superintendenseinek rendjét világosabban ki-nyomozta és maga költségén közrebocsátotta. Soprony, 1796.

Petrik Bibliogr.