Kezdőlap

Vilt József,

győri püspök, szül. 1736. júl. 2. Esztergomban; 1754-ben tanulmányainak befejezésére a Pazmaneumba küldték. 1761. júl. 11. fölszenteltetvén, Pestre került káplánnak; majd a gróf Forgách- és Haller-családoknál nevelősködött. 1768. vadkerti plébános, 1773. szécsényi kerületi alesperes lett; 1778. jún. 30. pozsonyi kanonokká és a nagyszombati konviktus igazgatójává, 1779. aug. 19. esztergomi kanonokká nevezték ki. 1786. érseki helyettes, 1787. honti, 1790. főszékesegyházi esperes, majd szentgyörgymezei prépost lett. 1800. aug. 17. fölszentelt belgrádi püspökké és káptalani helytartóvá szentelték föl, 1806. jún. 6. pedig győri püspök lett. Több mint 94 ezer forintot adott jótékony czélra. Meghalt 1813. okt. 5. Rákoson (Sopronm.).

Munkái:

1. Dictio III. ac Rev. Dni... episcopi Jauriensis... dum regimen almae dioecesis suae Jaurinensis ritu solemni capesseret; habita Jaurini in ecclesia cathedr. die 21. mensis Octobris 1806. Jaurini.

2. Hunfredi Ditton Veritas religionis christianae ex Resurrectione Jesu Christi demonstrativo methodo comprobata. Cura et impensis Josepho Vilt. Posonii, 1811.

Levelei, melyeket pártfogoltjához, Jordánszky Elekhez, a későbbi esztergomi kanonokhoz intézett, az esztergomi káptalan levéltárában vannak.

M. Hirmondó 1801. II. 5. sz.

Annalen der Literatur. Wien, III. 354.

Hollósy, Michael, Dictio... Jaurini, 1806.

M. Kurir 1814. I. 10. sz. Melléklet.

Rozsnyói Egyházi Töredékek VIII. 109. l.

Petrik Bibliogr.

Zelliger Alajos. Egyházi Irók Csarnoka. Nagyszombat, 1893. (Neve Wiltnek írva.)

Magyarország Vármegyéi. Esztergom vármegye. Bpest, 1908. I. 167. l.