Kezdőlap

Virág József,

gépészmérnök, m. kir. szabadalmi biró, V. József nyug. pályafelügyelő és Müller Katalin fia, szül. 1870. Földváron (Brassóm.); középiskolai tanulmányait Brassóban és Kolozsvárt végezte; a budapesti egyetemen szerezte meg gépészmérnöki oklevelét. Negyedéves hallgató korában egyúttal Wittmann tanár asszisztense lett és ezt az állást három évig töltötte be; ezután miniszteri mérnök lett; a szabadalmi hivatal szervezésekor szabadalmi albiróvá, később pedig szabadalmi biróvá neveztetett ki. 1899. szerkesztette meg Pollákkal a telautografot és ezen való kisérletezésük közben jutottak a gyorstáviró gondolatára. A találmány itthon és a külföldön egyaránt nagy feltünést keltett. A legkiválóbb szaklapok foglalkoztak vele, ismertették és nagy jövőt jósoltak neki. Találmányukat azonban értékesíteni pénzügyi nehézségek miatt nem tudták. Meghalt 1901. okt. 4. Budapesten.

Műszaki és szabadalomügyi ismertetéseket közölt a Mozdonyvezetők Lapjában és a Polytechnikai Szemlében.

Pallas Nagy Lexikona XVIII. 797. l.

Vasárnapi Ujság 1901. 43. sz. (Nekr.)

Budapesti Hirlap 1901. 294. sz. és gyászjelentés.