Kezdőlap

Visnya Aladár,

bölcseleti doktor, kir. állami főreáliskolai tanár Nagyváradon, szül. 1878. Pécsett (Baranyam.); előbb a báró Eötvös József-kollegium növendéke volt; szaktárgyai a mennyiségtan és természettan.

Munkái:

1. Az indukált helyettesítések elméletéhez. Bpest, 1899. (Különny. a Mathem. és Phys. Lapokból.)

2. Adalékok a lineárhelyettesítések véges csoportjainak elméletéhez. U. ott, 1902. (Különny. a Math. és Phys. Lapokból.)

3. A levegő meghódítása. U. ott, 1909. (Serényi Gusztávval.)

4. A vizen sikló csónakok (Hydroplanok). U. ott, 1909. Szövegrajzokkal.

Petrik, M. Könyvészet 1886-1900.

Kalmár Elek, Tanári Névkönyv. Lőcse, 1907. 241. l. és a m. n. múzeumi könyvtár példányairól.