Kezdőlap

Vizaknai Gergely,

ref. tanár, valószinüleg Vizaknán született; hazai tanulmányainak befejeztével külföldre ment, hol 1540. okt. a wittenbergi egyetemre iratkozott be. 1545. kolozsvári iskolamester lett s itt 1552 végén betegsége miatt Dávid Ferencz helyettesítette. Többi sorsáról bizonyos adat nincs, de állítólag lelkészséget is viselt Kolozsvárt. Egyik társa volt Heltainak a biblia fordításában.

Munkája: Az Keresztyeni Tudomannak eg nehány fö Articúlusirol valo konyueczke az eggügü Keresztieneknek eppületekre. Sicz, M.DXCIII. (Kétségtelenül egy régibb, gyanithatólag kolozsvári, most ismeretlen kiadás utánnyomata.)

Kéziratban fennmaradt egy bibliai tárgyú munkája.

Bod, M. Athenás 329. l.

Szabó Károly, Régi M. Könyvtár I. 133. l.

Zoványi Jenő, Theologiai Ismeretek Tára III. 390. l.