Kezdőlap

Vizkelety Imre (vizkeleti),

nyug. m. kir. pénzügyi titkár, V. Ignácz megyei tisztviselő és tachvári Tahy Klára fia, szül. 1819. jan. 21. Új-Aradon; a gymnasiumot Aradon, a jogot Temesvárt, Nagyváradon és Pesten végezte. A festészetre adta magát és 1840. decz. 22. Bécsbe utazott. Műutazást tett Olaszországban, Münchenben és Párisban. 1845-ben államszolgálatba lépett és 1848. Vizesdián (Torontálm.) mint kincstári tisztviselő volt alkalmazva; 1860-51. kincstári pénztáros volt, 1852. pedig Lugosra osztatott be pénzügyfogalmazónak; 1857. kerületi biztosnak Ujvidékre nevezték ki. 1867. ápr. 23. Pécsett pénzügyi titkárfelügyelőségi főnöki helyettessé lépett elő. 1884. nyugalomba vonult. Meghalt a 90-es évek elején Pécsett.

Czikke a Pécsi Figyelőben (1887. 28., 30. sz. Pompéji).

Munkái:

1. Kézikönyv a magyar kir. pénzügyőrség számára. (3. bőv. és jav. kiadás.) Magyarította. Pécs, 1868.

2. A sörfőzés, annak műtana és ellenőrzése. U. ott, 1869.

3. Kalauz Rómába és Olaszországba utazók számára. U. ott, 1881. Három füzet.

Petrik Könyvészete.

Tört. és Régészeti Értesítő. Temesvár, 1889. 82. l. és a m. n. múzeumi könyvtár példányáról.