Kezdőlap

Wachsmann András,

orvosdoktor, nagy-szebeni származású; tanult orvostudományt 1716. Lipcsében és 1720. Halleban; elnyervén az orvosdoktori oklevelet, visszatért Nagy-Szebenbe s 1722. dec. 22. a városi tanács tagja lett. Ekkor nőül vette Fabritius Erzsébetet, Fabritius Mihály tanácsos leányát. További sorsa ismeretlen.

Munkája: Dissertatio inaug. medica de genuinis sanitatis conservandae fundamentis... 1722. m. April. Halae Magd.

Trausch-Schuller, Schriftsteller-Lexikon III. 466., IV. 487. l.