Kezdőlap

Wächter József,

orvosdoktor, szül. 1792. jún. 16. Nagy-Szebenben, tanult a segesvári és nagy-szebeni gymnasiumban; 1811. a bécsi egyetem orvosi karára iratkozott be s 1817. orvosdoktori oklevelet nyert. 1818. Szászsebesre hívták meg városi orvosnak, mely hivatalát 1834-ig viselte; ekkor családjával Bécsbe költözött; azonban már 1835-ben visszaköltözött Nagy-Szebenbe és ott orvosi gyakorlatot folytatott 1846-ig. 1838-ban a bécsi cs. és kir. orvosi társaság levelező tagjának választotta. 1850. aug. 21. az 1848-49. magaviseleteért a koronás arany érdemrendet kapta. 1859-től a nagy-szebeni evang. presbyterium községi gondnoka és alelnöke volt. 1863 és 64-ben mint koronameghívott részt vett a nagy-szebeni tartománygyűlésen. 1878-ban Segesvárra költözött, hol 1880. jan. 30. meghalt.

Munkái:

1. Gedicht auf den kaiserl.-russischen Generalen Ostermann, als derselbe verwundet aus dem Krieg zurückkehrte 1813. Wien.

2. Aufruf an die Sachsen in Siebenbürgen bei ihrem Durchmarsch durch die österreichischen Staaten. Ein Gedicht... Wien, 1813.

3. Abhandlung über den Gebrauch der vorzüglichsten Bäder und Trinkwässer... Wien, 1817. (2. kiadás. Wien, 1818.)

4. Praktische Beobachtungen über die Schwefelräucherungen. Aus dem Französischen des Herrn Dr. Jean de Carro übersetzt. Wien, 1818.

5. Drei Gedichte in den Abendunterhaltungen für den Winter 1816-17. Wien.

6. Das evang. Waisenhaus A. C. zu Hermannstadt, seine Gründer und Wohlthäter. Eine geschichtliche Skizze. Hermannstadt, 1859.

7. Rechenschafts-Bericht über den Reinertrag der Denkschrift: «Das evangel. Waisenhaus etc.» Wien, 1860.

Ezután minden év végén: «Bericht über das Walten und Gedeihen des evangel. Waisenhauses zu Hermannstadt».

Trausch-Schuller, Schriftsteller-Lexikon III. 466., IV. 488. l.

Petrik Bibliogr.