Kezdőlap

Wachtler Bernát,

nagykereskedő, Pozsony, Zemplén, Torna, Esztergom és Liptó vármegyék táblabirája; szül. 1766. decz. 16. Pozsonyban, hol választott polgár volt és országgyűlési követ.

Munkája: Freimüthige Bemerkungen zu dem Entwurfe einer Wechsel- und Prozess-Ordnung für das Königreich Ungarn, und zu einigen damit verbundenen Gegenständen. Pressburg, 1831. (Magyarúl: Thaisz Endre; Pest, 1832.)

Arczképe: rézmetszet a Ponori Thewrewk József Pantheonában 1828).

Vereinigte Ofner-Pester Zeitung 1828. 88. sz.

Gemeinnützige Blätter 1828. 84. sz.

Hazai és Külföldi Tudósitások 1832. I. 32. sz.

Ponori Thewrewk József, Magyarok születésnapjai. Pozsony, 1846. 127. l.

Petrik Bibliogr.