Kezdőlap

Wagner Alajos,

bölcseleti doktor, főgymnasiumi igazgató és czímzetes főigazgató, szül. 1852. Alsó-Meczenzéfen (Abaújm.); egyetemi tanulmányainak befejezése után két évig tanársegéd volt a kolozsvári egyetemen; 1875-ben tett tanári vizsgát a mathematikából és természettanból. 1875. szept. a beszterczebányai kath. főgymnasium rendes tanárának neveztetett ki. 1883 aug. 19. a budapesti VII. ker. főgymnasiumhoz, innét pedig a gyakorló gymnasiumhoz helyeztetett át. 1897-ben a budapesti V. ker. állami főgymnasiumhoz igazgatónak neveztetett ki. 1910-től hosszabb szabadságon van.

Czikkei a Jelentés a kolozsvári egyetem természettani intézetének állapotáról cz. műben (1875. A tangensboussol állandójának meghatározása, A galvanikus elemek állandói); a kolozsvári orvos-természettudományi társulat Értesítőjében (1878. A törésmutatók meghatározásáról); a beszterczebányai kir. kath. főgymnasium Értesítőjében (1882. Történeti adatok a meleg mechanikai aequivalenséhez); a Tanáregyleti Közlönyben (XXVI. Tárgyi körökről. XXVII. A mozgás második törvénye, birálatok és könyvismertetések 1885-1890.).

Munkái:

1. A gyakorlati természettan vezérfonala. Kohlrausch után ford. Bpest, 1877. ( Abt Antallal.)

2. Rajzoló stereometria a középiskolák alsó osztályai számára. Bpest, 1880. 360 ábrával. (2. kiadás 1881., 3. k. 1889., 4. k. 1892., 5. k. 1896., 6. k. 1903., 7. k. 1907. Bpest.)

3. Rajzoló planimetria a középiskolák I. oszt. számára. Bpest, 1881. 128 ábrával és táblával. (2. kiadás 1883., 3. k. 1886., 4. k. 1888., 5 k. 1891., 6. k. 1894., 7. teljesen átdolg. k. 1900., 8. k. 1912. Bpest).

4. Constructiv planimetria, a középiskolák III. és IV. oszt. számára. 291 ábrával. Bpest, 1881. (2. kiadás 1885., 3. k. 1888., 4, k. 1890., 5. k. 1893.. 6. és 7. k. 1901., 8. k. 1906. Bpest. Az utóbbi három munkát Fodor-Mayerhoffer Lászlóval együtt adták ki.)

5. Physika a középiskolák VII. és VIII. oszt. számára. Bpest, 1888. (II. rész. 4. kiadás., Bpest, 1909.)

6. Geometria a középiskolák felső osztályai számára. 5. kiadás. Bpest, 1893. (A Mocnik-Klamarik-féle Geometria alapján. 7. kiadás 1903., 8. k. 1908. Bpest.)

7. Algebra a középiskolák felső osztályai számára. 7. kiadás. Bpest, 1896. (A Mocnik-Klamarik-féle algebra alapján írta. 8. kiadás. 1899., 9. k. 1903. Bpest.)

Beszterczebányai kath. főgymnasium Értesítője 1895. 270. l.

Kiszlingstein Könyvészete.

Ország-Világ 1900. 50 sz. arczk.

M. Könyvészet 1901., 1902., 1903.

Petrik, M. Könyvészet 1886-1900.

Kalmár Elek, Tanári Névkönyv. Lőcse, 1907. 29. l.