Kezdőlap

Wagner Bálint,

bölcseleti doktor, magyarországi reformátor, szül. 1510-1520 között Brassóban; tanult Krakóban (?); ezután rövid ideig Brassóban lelkész volt. 1542. ápr. 13. beiratkozott a wittenbergi egyetemre, hol megismerkedett Melanchtonnal és tantételeivel és mesteri fokot nyert. Még 1542-ben visszatért Brassóba. 1542. decz. 1. az újonnan megnyitott brassói főiskolához hívták meg igazgatónak. 1546. áprilisban nagyszebeni iskolaigazgató és városi tanácsos lett. Mint brassói lelkész 1549. jan. 29. kezdte meg hivatalát, 1555-től egyszersmind a Honter-féle könyvnyomda tulajdonosa lett. Meghalt 1557. szept. 2.

Munkái:

1. Compendium Grammatices Graecae. Coronae, 1535. (2. kiadás 1549., 3. k. 1562., 4. k. 1569., 5. k. 1630. Coronae.)

2. Praecepta vitae Christianae. Coronae, 1544. (Újabb kiadása. Coronae, 1554.)

3. Amnon incestuosus. Tragoedia. Coronae, 1549.

4. ΚΑΤΗΧΗΣΙΣ... Coronae, 1550.

5. Prima Rudimenta Christianae Religionis. In usum pueritiae Coronensis. Coronae, 1554.

6. Novum Testamentum Graece et Latine iuxta postremam D. Erasmi Rot. translationem... Coronae, 1557.

7. Imagines mortis selectiores... Coronae, (1557).

8. Medicina Animae tam iis qui firmia, quam qui adversa corporis valetudine praediti sunt, in Mortis agone & extremis his periculosissimis temporibus maxime necessaria. Coronae, (XVI. század).

9. Odium Calvinianorum (Coronae, XVI. század).

Horányi, Scriptores III. 482. l.

Trausch-Schuller, Schriftsteller-Lexikon III. 469., IV. 489. l.

Szabó Károly, Régi M. Könyvtár. Bpest, 1885. II. kötet.

Zoványi Jenő, Theologiai ismeretek Tara III. 392. l.