Kezdőlap

Wagner Béla,

honvéd-őrnagy, szül. 1860. okt. 26. Szegeden; a katonai előkészítő-iskolát Budapesten és a hadapródiskolát Prágában és Budapesten 1875-78. elvégezvén, mint hadapród-tiszthelyettes a cs. és kir. 26. gy.-ezredhez osztatott be. Részt vett az 1878. boszniai occupatióban és a livnói ütközetben. 1878. hadnagygyá, 1884. főhadnagygyá léptetett elő és csapatszolgálatot teljesített, nyolcz évig pedig ezred-segédtiszti minőségben alkalmaztatott. 1890. áthelyeztetett a honvédséghez, ez évben százados lett. 1895. végezte a honvéd-törzstiszti tanfolyamot, 1887. zászlóaljparancsnok és 1888. őrnagy lett.

Czikkeket irt a Ludovika Akadémia Közlönyébe (1891-től).

Munkái:

1. Az előkészítő oktatás és a harczszerű egyes lövés. Bpest, 1892.

2. Unterweisung für das Verhalten des Infanteristen im Gefechte. Bpest, 1893.

3. A honvéd magatartása a harczban. Bpest, 1895.

Ludovika Akadémia Közlönye 1899. 706. l.