Kezdőlap

Wágner Dániel (zólyomi)

chemiai doktor és pesti gyógyszerész, több tudóstársaság tagja, szül. 1800. Breznóbányán (Zólyomm.); a bécsi egyetemen végzett tanulmányai után botanikával foglalkozott; Pozsonyban nyitott gyógyszertárt; azonban több év után Pestre költözött, hol drogista- és vegyészi gyárt alapított, melyet még 1864-ben is vezetett. 1848-ban egészségügyi tanácsos és a gyógyszerészeti ügyek előadója lett. 1849-ben a honvédség szervezésénél különösen a puskaporgyártás előmozdítására törekedett; egyik érdeme a törvényszéki chemiai elemzések meghonosítása is. Meghalt j 1890. január 10. Budapesten 90 éves korában.

Sok czikket írt a szaklapokba. (L. Szinnyei Repertóriuma III.)

Munkái:

1. Dissertatio inaug. chemica de radicali potasse. Vindobonae, 1825. Tábla rajzzal. (Német szöveggel.)

2. Über das Kalium, die Verbindungen der ersten Stufe der Zusammensetzung desselben und über das Aetzkali... Vindobonae, 1825.

3. Pharmaceutisch-medicinische Botanik oder Beschreibung und Abbildung aller in der k. k. österreichischen Pharmacopoee vom Jahre 1820. vorkommenden Arzneipflanzen... mit getreuen, genau nach der Natur gezeichneten und ausgemalten Abbildungen. Vindobonae, 1828-29. Két kötet és Atlasz 250 tábla rajzzal. (Melyet Ferencz király és János főherczeg támogatásával adott ki.)

4. Die Heilquellen von Szliács in Ungarn in physikalisch-chemischer Beziehung untersucht. Pesth, 1834.

5. Selectus medicaminum recentiori tempore detectorum et nonnullorum antiquiorum et novo adhibitorum. Fasciculus I. Budae, 1839.

6. Magyarországnak közgazdaságilag nevezetes termékeiről. Elsőrangú pályamunka. Budae, 1844. (Természettud. pályamunkák III.)

Szinnyei Könyvészete.

Gyógyszerészeti Hetilap 1889. 1. sz.

Matolcsy Miklós, Könyv- és irodalmi gyűjtemény magyarországi gyógyszerészeti munkákról. Bpest, 1910. 97. l. és gyászjelentés.