Kezdőlap

Wagner Ferencz,

Jézus-társasági áldozópap és tanár, szül. 1675. aug. 14. Wangenben; 1690. okt. 10. Kremsben (Ausztria) lépett a jezsuiták közé; a rhetorikát tanította u. ott, Pozsonyban és Nagyszombatban. A négy szerzetesi fogadalom letétele után Bécsbe hívták, hol I. Lipót császár történetét írta s egyszersmind az iskola igazgatója, a polgári congregatio elnöke és a rendház lelkiatyja volt. Bécsi tartózkodása alatt megírta I. József császár életét is és ezenkívül még 26 munkát adott ki. A bécsi papnevelő-intézetnek is igazgatója volt. Meghalt 1738. febr. 8. Bécsben.

Munkái:

1. Commentarius De Vera, Et Germana Eruditione. In Tyrnaviensi Societatis Jesu Universitate. Tyrnaviae, 1701. (2. czímlap-kiadás. Tyrnaviae, 1701.)

2. Universae Phraseologiae latinae Corpus. Augustae Vindel. 1718. (Sok kiadást ért. Editio Tyrnaviensis prima 1750. Ism. Irodalomtörténeti Közlemények 1910. 470. ll.; altera 1775.; tertia novissimis curis emendata et aucta. Budae, 1822.)

Többi munkái Bécsben és másutt külföldön jelentek meg. Elsorolvák Stoegernél és Sommervogelnél.

Stoeger, Scriptores 386. l.

Petrik Bibliogr.

Szabó Károly, Régi M. Könyvtár II. 569-70. l.

Sommervogel, Bibliothèque-Bibliogr. VIII. 940. h.