Kezdőlap

Wagner János,

képző-intézeti és felsőbb leányiskolai tanár Aradon.

Munkái:

1. Magyarország virágos növényei. 67 táblán 375 színes és 582 szövegképpel. Bpest, 1903. (Ism. Aradi Közlöny 81. sz.)

2. A természetrajz tanításának módja és eszközei. Különös tekintettel a hazai tanítóképző-intézetek czéljaira. Arad, 1905.

3. A kis kertész. Fiúk és leányok részére. Bpest, 1906.

4. Magyarország gyomnövényei. Írta és a színes táblákat festette. 12 táblán 51 színes és 210 szövegképpel. Kiadja Darányi Ignácz m. kir. földm.-ügyi miniszter. Bpest, 1908.

5. Természetrajz a polgári leányiskolák I. oszt. számára. Sok képpel és 4 színes táblával. Bpest, 1909. (Moré Ferenczczel.)

6. A kis tudósok. Mühlbeck rajzaival és 4 színes melléklettel. Bpest, 1909.

7. A magyarországi centauriák ismertetése (Centaureae Hungariae). 11 szövegközti képpel és 10 táblával. Bpest, 1911. (Mathem. és természettud. Közlemények 6.)

M. Könyvészet 1903., 1905., 1906., 1906.; 1908.

Corvina 1911. 4. sz.