Kezdőlap

Wagner Jenő (zólyomi)

jogi doktor, kir. tanácsos, kereskedelmi tanácsos, a III. oszt. vaskorona-rend tulajdonosa, a franczia becsületrend tisztje.

Munkája: Magyar ipar. Iparterjesztés. Orsz. magyar ipartárs. bank. Bpest, 1903.

A m. n. múzeumi könyvtár példányáról.