Kezdőlap

Wagner József,

bölcseleti doktor, szül. 1882. Budapesten, 1905. szept.-től a görög és latin tanára az aradi kir. kath. főgymnasiumban.

Munkája: Ógörög sportélet. Bölcsészetdoktori dolgozatul. Pápa, 1904.

Kalmár Elek, Tanári Névkönyv. Lőcse, 1907. 2. l. és a m. n. múzeumi könyvtár példányáról.