Kezdőlap

Wagner Lőrincz József,

szent Benedekrendi dömölki apát, a hittudományok borostyánosa, kiérdemült okl. főgymnasiumi tanár, a pannonhalmi szentszék tanácsosa; szül. 1841. márcz. 1. Sopronban; 1858. szept. 8. lépett a rendbe; theologiai tanulmányainak elvégezte után 1865. aug. 2. misés pappá szenteltetett; ezen időtől fogva 1872-ig a pannonhalmi lyceumban a hittan és bölcselet tanára volt; azontúl a theologiát tanította ugyanott és a főapát titkára, majd dömölki apát lett. Meghalt 1910. jan. 4. Cell-Dömölkön.

Hittani, egyházjogi sat. czikkeket írt. Monikába (1872-77), M. Államba (1873), a Religioba (1874-78); a Havi Közlönybe (1878-79) és a Szent-Benedek-rendi Névtárba (1874.) Czikkeit felsorolják az idézett munkák; két egyházi beszéde is jelent meg a Szent Gellért. cz. folyóiratban. (1903-1904.)

Szőllősy Károly, Szerzetesrendek. Arad, 1878. I. 106. l.

Scriptores, Ord. Sti Benedicti. Vindobonae, 1881. 502. l.

Budapesti Hirlap 1910. 4. sz. (Nekr.)