Kezdőlap

Wagner (Jakab) Márton,

evang. esperes-lelkész, szül. 1547. Beszterczebányán; tanult Bártfán, honnét külföldre ment és 1571. ápr. 30. iratkozott be a wittenbergi egyetem hallgatói közé. Hazatérve, előbb libetbányai rektor, azután beszterczebányai; valószinüleg 1577. eperjesi diakonus, 1580. őszén bártfai lelkész lett. Majd 1588 nyarán az öt szabad királyi város esperésévé választatott. Buzgón harczolt a kálvinisták ellen műveivel. Meghalt 1590 nov. 25. Bártfán.

Munkái:

1. Examen et Regularum Zvinglianarum de Coena-Domini, vulgatarum per Casparum Pilcium Bartphae, (1856. Faber T. és Sculteti társaságában).

2. Jubilaeum Bartphense. Bartphae, (1586. Faber T. és Sculteti társaságában).

3. Apologia examinis Ecclesise & Scholae Barthphensis, & iam etiam Scholae Epperiensis, opposita Assertioni Regularum Calvinianarum Casparis Pilcij. Bartphae, (1590).

Szabó Károly, Régi M. Könyvtár II. 52., 56. l.

Zoványi Jenő, Theologiai Ismeretek Tára III. 393. l.