Kezdőlap

Wagner Ödön,

műépítész.

Munkája: Egyesületi ház a M. Mérnök- és Építész-Egylet és Kir. M. Természettudományi Társulat számára. 3 tábla rajzzal. Bpest, 1886. (Különny. a M Mérnök- és Építész-Egylet Közlönyéből.)

A m. n. múzeumi könyvtár példányáról.