Kezdőlap

Wagner Pál,

róm. kath. plébános; 1765. okt. 25. vétetett föl a pécsi papnevelőbe; 1768. jún. 5. pappá szenteltetett és júl. Szalatnakra küldetett lelkésznek, 1771. aug. 8. pedig a pécsi püspök mellé hivatott meg praebendariusnak, hol 1809. jan. 21. meghalt 68. évében.

Munkái:

1. PaVLVs. MatthIae PongráCz qUInqVagenarII saCerDotII honorIbVs... Quinquae Ecclesiae (1781. Költemény.)

2. Elegia ad ingressum III. ac. Rey. Dni Josephi Király de Ó-Gyalla episcopi Quinque Ecelesiensis anno 1808. Quinquae Ecclesiae.

Brüstle, Recensio IV. 521. l.

Petrik Bibliogr.