Kezdőlap

Wagner Sándor,

kath. főgymnasiumi tanár, szül. 1871. Szilágy-Kövesden; 1895-ben tett tanári vizsgát a magyarból és latinból; azóta a gyulafehérvári kath. főgymnasium tanára.

Czikke a Közművelődésben (1895. Horatius dramaturgiája).

Munkája: Az erdélyi róm. kath. státus tanárai kongresszusának Évkönyve. Gyulafehérvár, 1904.

Kalmár Elek, Tanári Névkönyv. Lőcse, 1907. 73. l. és a m. n. múzeumi könyvtár példányáról.