Kezdőlap

Wagner Tamás.

Munkája: Corpus juris metallici. Sammlung der neuesten und ältesten Berggesetze Leipzig, 1791. (30 czikkben a magyarországi és erdélyi bányatörvényeket is tartalmazza).

Szinnyei Könyvészete.