Kezdőlap

Wahlner Antal,

miniszteri tanácsos, m. kir. bányakapitány. Jelenleg beosztva a m. kir. pénzügyminiszterium «bányahatóságok» ügyosztályába.

Munkái:

1. Kőszén a mai bányajog keretében. Selmeczbánya, 1899.

2. Munkásviszonyok. A bányamunkások helyzete Magyarországon. Selmeczbánya, 1900.

3. Magyarország és Bosznia-Herczegovina bányászata és kohászata. Bpest, 1909. (Különny. a Bányászati és Kohászati Lapokból.)

A m. n. múzeumi könyvtár példányairól.