Kezdőlap

Wahrmann Israel,

főrabbi Pesten, szül. 1755. Ó-Budán; házi nevelésben részesült és 13 éves korában Kismartonba adták szülei Kaller Lázár rabbi nevelésébe; innét Pozsonyba, majd Prágába ment talmudtanulmányainak folytatására, hol az új-héber irodalommal is megismerkedett. Négy évi Prágában tartózkodás után 1781. hazájába visszatért. Ezután Posenben rabbinak készült; képesítése után Keresztúron lett rabbi; 1796. Pestre jött rabbinak, hol főtörekvése volt a zsidó iskola alapítása, melynek 1814. szept 8. megnyiltával czélját elérte. 1825. kieszközölte, hogy az izraelita gymnasiumi tanulók kötelezettek zsidó isteni tiszteletet hallgatni. Meghalt 1826. jún. 24. Pesten.

Munkái:

1. Predigt zur Erweckung der Mildthätigkeit seiner Gemeinde... den 1. Febr. 1806. Ins Deutsche übersetzt von Philipp Jakobovics. Pesth, 1806.

2. Patriotische Blume und Siegesfeyer, welche wegen des 18. u. 19. Oct. 1813. erfochtenen Sieges gehalten wurde. Übersetzt von Karl Kohlmann. Pesth, 1814.

3. Andachtsübung der Israeliten der Kön. Freystadt Pesth zur Feyer des glücklichen Tages, an dem Se. Majestät unser Kaiser mit dem Kaiser von Russland und dem König von Preussen... diese Stadt mit Ihrem Besuche beehrten den 25. Oktober 1814. Ofen, 1814.

Beth-El Ehrentempel, von Ign. Reich. Pest, 1859. II. 39. l.

Petrik Bibliogr.