Kezdőlap

Wahrmann Jehuda,

zsidó tanító, előbbinek fia, szül. 1793. Pesten, hol a gymnasiumban tanult és Schedius bölcseleti előadásait hallgatta; de különös előszeretettel foglalkozott a zsidó tanulmányokkal; azért a 20-as években Prágába ment, hol a «Bikure-ha-Ittim» évkönyvben jelentek meg első exegetikai tanulmányai. Pestre visszatérve a zsidó tropusokról adott ki egy munkát zsidóul (Buda, 1836. Ezt később bővítve németül is kiadta). Miskolczon egy posztókereskedővel szövetkezett; azonban a kereskedés rosszul ütött ki; tehát 1842-ban Pestre költözött és itt olajkereskedést folytatott, de ez sem sikerült; most vagyona romjaival Budára menekült, a hol a zsidó iskola vezetését vette át. Az 1848. év Pestre csalta, hol összes vagyonát elvesztette. Ekkor Dáján (zsidótörvényszéki rabbi) állást kapott. Meghalt 1868. nov. 15. Pesten.

Czikke a Ben-Chananjában (Szeged, 1859. II. Der Religionsunterricht israel. Gymnasialschüler).

Munkája: Dath Jehuda. Mosaische Religionslehre zum Gebrauche für höhere Schulen. Ofen, 1861. (2. kiadás. Ofen, 1862.)

Wurzbach, Biogr. Lexikon. Wien, 1885. LII. 144. l.

A m. n. múzeumi könyvtár példányáról.