Kezdőlap

Wahrmann József.

Munkája: Zur Frage der Hagelversicherung in Ungarn. Bpest, 1901.

A m. n. múzeumi könyvtár példányáról.