Kezdőlap

Wahrmann Mór,

országgyűlési képviselő, szül. 1832. február 29. Pesten; tanulmányainak végeztével a kereskedelmi pályára lépett és atyja régi üzletében a «Wahrmann és fia»-czég tagja lett. A zsidó emancipatio törvénybe iktatása után az első zsidó vallású képviselő lett; alelnöke volt az 1868. decz. 14-től 1869. febr. 23-ig tartott zsidó congressusnak. 1869-ben választatott meg először képviselőnek a főváros lipótvárosi kerületében, melyet haláláig képviselt. Míg a Deák-párt fennállt, annak belső zöméhez tartozott, a fusio után a szabadelvű párthoz csatlakozott, de a boszniai occupatio után kilépett és egy ideig pártonkívüli volt; utóbb ismét a párt tagjai közt elfoglalta helyét. A delegatiónak és a pénzügyi és közgazdasági bizottságoknak egyik legrégibb tagja volt. A főváros üzleti életének, kereskedelmi és ipari köreinek jelentékeny tényezője. A budapesti kereskedelmi és iparkamarának és a Lloyd-társulatnak elnöke, valamint elnöke a pesti izraelita hitközségnek. A Történelmi Társulatnak alapító tagja volt. A M. Tudományos Akadémiára végrendeletileg 20,000 koronát hagyott. Meghalt 1892. nov. 26. Budapesten.

Beszéde a budapesti Kereskedelmi Akadémia Jelentésében (1880-81. Üdvözlő beszéd Weisz B. F. elnök 80. születése napján arczképe leleplezése alkalmából).

Munkája: A lipótvárosi választókerület polgáraihoz... beszéde 1884. máj. 27. Bpest, 1884.

Többi beszéde a hirlapokban megjelent.

Országgyűlési beszédei a naplókban vannak.

Ország Tükre 1865. 37. sz. kőny. arczk.

Magyarország és a Nagyvilág 1869. 27. sz. arczk.

Vasárnapi Ujság 1878. 51. sz. arczk., 1892. 49. sz. arczk.

Kiszlingstein Könyvészete.

Ország-Világ 1887. 27. sz.

Sturm, Országgyűlési Almanach. Bpest, 1892. 347. l.

Pallas Nagy Lexikona XVI. 973. l. és gyászjelentés.