Kezdőlap

Waisbecker Antal,

orvosdoktor, nyug. járásorvos, botanikus, szül. 1835. jan. 29. Kőszegen; a gymnasiumot u. ott és Szombathelyt végezte; a bécsi egyetemen 1856. avattatott orvosdoktorrá. 1861-71-ig Kőszeg város tiszti főorvosa, 1870. Vasvármegye tiszteleti főorvosa, 1872-94-ig pedig Vasmegye kőszegi járásának tiszti járási orvosa volt.

Orvosi, közegészségügyi czikkei megjelentek az Orvosi Hetilapban. a Közegészségügyi Kalauzban és a Hosszú Életben; a füvészetiek az Oesterr. botanische Zeitschriftben (1891-1901), a Verhandlungen der k. k. zool.-botan.-Gesellschaftban (Wien 1894), a Természettudományi Közlönyben (1889), a Természetrajzi Füzetekben (1901) sat. Új növénytani alakokat is fedezett föl. Növénygyűjteményéből a vasvármegyei kultúregylet Múzeuma részére egy nagyobb gyűjteményt állított össze, a kőszegi polgári iskola részére kisebbet.

Munkája: Kőszeg és vidékének edényes növényei. Kőszeg, 1882. (2. jav. és bőv. kiadás. Kőszeg, 1892. 2098 növényfajt sorol fel.)

Magyarország Vármegyéi. Vas vármegye. Bpest, 1898. 349. l.