Kezdőlap

Waizner Jenő.

Szerkesztette a «Magyar Gyufagyárosok Lapja» cz. havi folyóiratot 1907. júl. 15-től 1908. decz. végéig Budapesten.

A m. n. múzeumi hirlapkönyvtár példányairól.