Kezdőlap

Wajditsch Alajos,

orvosdoktor, magnetiseur, gyakorló orvos Budapesten és a «Magnetismus» cz. orvosi szaklap szerkesztő-kiadója.

Munkái:

1. Tanulmányok a szellemtan köréből. (Spiritismus.) Orvosok, természetvizsgálók és a művelt közönség figyelmébe. Bpest, 1900.

2. Jézus. Lélektani tanulmány szent Lukács evangeliuma mentén. Bpest, 1907.

Pesti Alfréd, Magyarország orvosainak Évkönyve. Bpest, 1905. 152. l.

M. Könyvészet 1900., 1906.