Kezdőlap

Wajdits Béla,

a sopronvármegyei szocziáldemokrata párt titkára.

Munkája: A pap az emberiség történetében. Írta Romeo Manzoni. Ford. Sopron (1907).

A m. n. múzeumi könyvtár példányáról.