Kezdőlap

Wajdits Gyula,

pécsi prépost-kanonok, szül. 1842. szept. 21. Nagy-Kanizsán; 1874. szakadáti plébános lett, 1887-1892. a pécsi papnevelő-intézetben lelkiigazgató.

Szerkesztette: Emlékkönyv a lourdes-i magyar zarándoklatról 1881-ben. Nagy-Kanizsa, 1883. (Szemenyei Mihálylyal.)

Másfél évtizedig kiadta Szemenyei társaságában a Szent Család Naptárát, mely némely évben 100,000 példányban kelt el.

Kiszlingstein Könyvészete.

M. Sion 1892. 715. l. és Rézbányay József szives közlése Pécsről.