Kezdőlap

Wajdits József,

könyvkereskedő, könyvnyomdatulajdonos és kiadó Nagy-Kanizsán, hol 1895. aug. 15. 63. évében meghalt.

Czikkei a Corvinában (1885. Seiler Henrik könyvkereskedő, 1887. 32. sz. A papirról, A könyv- és hirlapokról) sat.

Szerkesztette: Halljuk a szép szót cz. felköszöntő-könyvet. Nagy-Kanizsán 1868. (Bátorfi Lajossal. 2. kiadás. Nagy-Kanizsa, 1871.)

Több naptárt adott ki 1881-től; ezeket felsorolják könyvészeti munkáink.

Kiszlingstein Könyvészete és gyászjelentés.